Pellettilämmitys

Pellettilämmityskeskus
Pellettilämmityskeskus
Pelleteissä on puuenergiaa tiiviissä muodossa – yksi kuutio pellettejä sisältää saman energiamäärän kuin 300-330 litraa kevyttä polttoöljyä. Puupelletit ovat kotimaista polttoainetta ja niiden ympäristökuormitus on pieni. Puupelletin laatu on tasaisempaa kuin esimerkiksi hakkeen.

Varastotilaa tarvitaan

Pellettilämmitysjärjestelmä koostuu kattilasta, polttimesta, siirtoruuvista ja varastosiilosta. Pelletit varastoidaan siiloon kattilahuoneen läheisyyteen. Siilon on oltava täysin kuiva, pölytiivis ja sähkötön. Omakotitalossa sopiva siilon koko on noin 8 m3, jolloin siihen mahtuu vuoden pellettien tarve eli noin 4 tonnia pellettejä (6,5 m3).

Pelletit siirretään varastosta polttimelle siirtoruuvilla. Pellettejä poltetaan erityisesti pellettien polttoon suunnitelluissa polttimissa. Polttimen ohjausyksikkö säätää polttoaineen syöttöruuvin, palamisilmapuhaltimen ja polttimen toimintaa lämmöntarpeen mukaan. Pellettipoltin voidaan asentaa erityisesti pelletin polttoon suunniteltuun kattilaan, mutta myös useimpiin öljy- ja puukattiloihin. Pellettipolttimen soveltuvuus vanhaan kattilaan kannattaa varmistaa ammattilaiselta.

Pelletti voidaan toimittaa asiakkaalle säiliöautolla, kun tilausmäärä on vähintään 4 tonnia. Tontin suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon se, että säiliöauton on päästävä vähintään 15 m etäisyydelle pellettivarastosta. Pellettiä voidaan hankkia myös 500 kg:n suursäkeissä.

Muista huoltotoimet

Pellettikattila nuohotaan ja tuhkat poistetaan säännöllisesti. Joissain kattilatyypeissä huolto on tehtävä 1-2 kuukauden välein, täysautomaattisissa kattiloissa muutaman kerran vuodessa. Kattilan säädöistä sekä polttimen, palopesän ja kattilan puhdistuksesta huolehtiminen pitää myös palamisen hiukkaspäästöt pieninä.

Siilo on hyvä puhdistaa muutaman vuoden välein, sillä siilon pohjalle kertyy hienoainesta, joka saattaa haitata pelletin siirtoa. Siilon puhdistuksessa on muistettava turvallisuusnäkökohdat – siiloon voi muodostua häkää, joka syrjäyttää hapen tieltään.

Lisää aiheesta:

Puupelletti lämmittää puhtaasti ja uusiutuvasti (pdf) (602.4 KB)

Tarjouspyyntölomake – Halkolämmitysjärjestelmä (pdf) (612 KB)

pellettilämmitysopas – Perustietoa pellettilämmityksestä (pdf) (417.2 KB)

Sivua päivitetty viimeksi 10.2.2016