Suunnittelijat

Suunnittelusta on tärkeä tehdä kirjalliset sopimukset työmäärittelyjen, maksuerien, vastuiden ja aikataulujen varmistamiseksi. Suunnittelun tavoitteet kannattaa kirjata paperille ja lisätä suunnittelusopimuksiin. Suunnittelusopimus tehdään esimerkiksi Rakennustietosäätiön RT 80252 konsulttisopimuksen mukaisesti.

Rakennuslupamenettelyn käytännön järjestelyistä ja aikatauluista tulee sopia suunnittelijoiden kanssa. Nykyisin lupahakemukseen liitetään lausunnot myös naapureilta. On hyvä muistaa, että lupamenettely ja urakoista sopiminen vievät helposti aikaa useita kuukausia.


Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2016