Energiatehokas koti -hanke

Energiatehokas koti on viestintähanke, jonka tavoitteena on:
 • edistää lähes nollaenergiarakentamista
 • tarjota luotettavaa ja puolueetonta tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta.
Hankkeen kohderyhmiä ovat:
 • pientalon rakentamista suunnittelevat kuluttajat
 • kuntien rakennusvalvontaviranomaiset
 • suunnittelijat ja urakoitsijat
Energiatehokaskoti-logo
Energiatehokas Koti -hanke on ympäristöministeriön tukema puolueeton viestintähanke, joka käynnistettiin jo vuonna 2005 työ- ja elinkeinoministeriön tukemana. Hankkeen alkuvaiheessa tavoitteena oli kasvattaa matalaenergiatalojen määrää Suomessa.

Vuodesta 2011 lähtien hankkeen päätavoitteena on ollut jakaa puolueetonta tietoa uudispientalon rakentajille valinnoista, joiden avulla rakentamisessa on mahdollista päästä lähelle nollaenergiatasoa.

Hankkeen käynnistämisen jälkeen pientalorakentamisen alalla on tapahtunut paljon:
 • Energiatodistus otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta.
 • Talotehtaat tarjoavat matalaenergiaratkaisuja.
 • Eristämistä koskevat määräykset tiukkenivat vuoden 2010 alusta.
 • Passiivitaloja on saatavissa muuttovalmiina talopaketteina.
 • Ensimmäiset nollaenergiatalot on rakennettu 2011.
 • Ensimmäiset plusenergiatalot on rakennettu 2011.
 • Rakentamismääräykset uudistuivat 1.7.2012, uudisrakentamisessa siirryttiin kokonaisenergiatarkasteluun ja energiakertoimien käyttöön.
 • Uusi energiatodistuslaki 1.6.2013.
 • Uudistalon rakentamismääräykset tiukentuvat 1.1.2021. Kaikkien uudisrakennusten kohdalla astuu voimaan EU-direktiivi.
  Tällöin kaikkien uudisrakennusten on oltava vuositason ostoenergiakulutukseltaan lähes nollaenergiatasoa. Julkisten uudisrakennusten kohdalla direktiivi astuu voimaan jo 1.1.2019.

Tämä www.energiatehokaskoti.fi -verkkopalvelu on keskeinen osa Energiatehokas koti -hanketta. Sivusto tarjoa perustietoa pientalojen energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista ja linkkejä lisätiedon lähteisiin.

Esittelyssä on myös matalaenergiarakentamisen esimerkkikohteita, muun muassa lähes nollaenergiatason Villa Isover. Sivustolta löytyy paljon käytännön tason tietoa muun muassa ilmantiiveysmittauksesta ja eri lämmitysmuodoista.

Energiatehokas koti -hankkeen muita aktiviteetteja ovat muun muassa:
 • ammattilaisille suunnatut asiantuntijaseminaarit
 • Hyvä talo -opas matalaenergiarakentamisesta
 • taustamateriaalin toimittaminen rakennusvalvontaviranomaisille ja alan oppilaitoksille
 • lehdistötilaisuudet
 • rakentajille, toimittajille ja alalla toimiville suunnatut kyselyt
 • rakentajien koulutustilaisuudet yhteistyökumppaneiden kautta

Hanketta ovat olleet käynnistämässä työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä useat taloteollisuuden ja talotekniikan yritykset ja yhdistykset.

Hankkeessa tällä hetkellä mukana olevat tahot löydät sivun alalaidasta sekä yhteistyökumppanit-osiosta.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017