Laskennalliset esimerkkitalot

Taloa rakennettaessa tehdään useita merkittäviä päätöksiä talon rakenteista. Rakenneratkaisut vaikuttavat suuresti myös talon energiantarpeeseen ja sisäolosuhteisiin.

Näille verkkosivuille on koottu laskennallisia esimerkkitaloja, joista kukin kuuluu energialuokkaan A. Esimerkkitalot poikkeavat toisistaan rakenneratkaisuiltaan, lämmitysjärjestelmältään ja kokoluokaltaan. Tärkeimpiä rakenneteknisiä tekijöitä ovat ulkoseinien, yläpohjan ja alapohjan eristepaksuudet, ovien ja ikkunoiden lämmöneristävyys sekä rakennuksen ilmatiiviys.

Lämmitysjärjestelminä ovat vaihtoehtoisesti kaukolämpö, maalämpö, passiivirakenne (suora sähkölämmitys lisälämmityksenä), pelletti ja ilma-vesilämpöpumppu.

Kunkin esimerkkitalon mahdolliset lisävaatimukset A-energialuokkaan pääsemiseksi on kuvattu kyseisen talon esimerkkikortissa. Jos jollain lämmitysjärjestelmällä ei laskelman mukaan päästä A-energialuokkaan, se puuttuu esimerkeistä.

Osa esimerkkitalosta vaatii A-energialuokkaan päästäkseen myös tukilämmitystä (aurinkokeräin tai ilmalämpöpumppu) tai omaa sähkötuotantoa (aurinkosähkö). Myös ilman talteenoton vuosihyötysuhteen pitää olla riittävän hyvä.

Esimerkeissä on mukana neljä eri kokoista taloa:
  • pieni talo (80 m2)
  • keskikokoinen talo (131 m2)
  • keskikoinen talo (148 m2)
  • suuri talo (181 m2)

Esimerkkitaloissa käytetään energiatehokkuudeltaan kolmea vaihtoehtoista rakenneratkaisua, joiden yksityiskohtia on selostettu alasivuilla:

Esimerkkejä varten on jouduttu tekemään lähtötietoihin jonkin verran yksinkertaistuksia ja oletuksia. Laskelmien yleisiä taustatietoja ja perusteita on selostettu omalla alasivullaan.


Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2018