Valvonta ja tarkastukset

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan asianmukaisen rakentamisen varmistamiseksi on rakennustyömaalla pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tähän liittyvä hyvä apuväline on ympäristöministeriön julkaisema Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja -opas (Ympäristöopas 76).

Hyvä lopputulos edellyttää toimivaa valvontaa. Lisäksi laatu varmistetaan lakisääteisillä tarkastuksilla. Tässä osiossa käydään läpi aloituskokouksessa ja käyttöönottokatselmuksessa käsiteltävät asiat.


Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2016