Suunnittelu

Vanha sanonta "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" pätee hyvin matalaenergia- ja passiivirakentamiseen. Pientalon suunnitteluun kuluu tyypillisesti kalenteriaikaa saman verran kuin varsinaiseen rakentamiseen.

Hyvä talo on toimiva kokonaisuus, jossa eri osat – rakenteet, sähköistys ja LVI-laitteet  – on suunniteltu toimimaan yhteen.

On tärkeää, että suunnittelijat tekevät yhteistyötä ensimmäisistä arkkitehtiluonnoksista lähtien. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että osasuunnitelmat muodostavat energiatehokkaan kokonaisuuden.

Pientalounelma
Suunnitteluun käytetään vain pieni osa koko budjetista, mutta siinä vaiheessa sidotaan yli 80 prosenttia rakennuskustannuksista ja vaikutetaan tulevien vuosikymmien asumiskustannuksiin.

Suunnitteluun kannattaa panostaa sillä suunnitteluun panostetut rahat maksavat itsensä takaisin jo rakentamisen aikana.

Pientalon suunnittelu voidaan karkeasti jakaa:
  • hankesuunnitteluun ja valmisteluun;
  • rakennuksen suunnitteluun; ja
  • taloteknisten järjestelmien suunnitteluun.

Hankesuunnittelu on vaihe, jossa suunnitellaan muun muassa rakentamisen aikataulu ja rahoitus sekä pääsuuntaviivat tulevalle rakennukselle.

Rakennuksen ja talotekniikan suunnittelu liittyvät tiiviisti toisiinsa. On tärkeää, että suunnittelijat ottavat muiden suunnittelijoiden ratkaisut huomioon.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017