Toteutus

Energiaa säästävän kodin tekeminen on tavallista rakentamista, mutta vaatii kaikilta projektiin osallistuvilta huolellista työtä ja tervettä ammattiylpeyttä. Energiatehokas koti voidaan toteuttaa monella tavalla.

Talo voi olla kivi- tai puurakenteinen, ja se voidaan toteuttaa talopakettina tai rakentaa niin sanotusta pitkästä tavarasta. Noin 70 prosenttia suomalaisista pientalorakentajista valitsee talopaketin. Talopaketti voi koostua määrämittaan sahatusta puutavarasta tai talotehtaalla valmistetuista osista (pienelementit, suurelementit, tilaelementit). Talon voi hankkia myös "avaimet käteen" -ratkaisuna.

Kodin lopullinen energiataloudellinen laatu viimeistellään rakennusvaiheessa. Eri suunnitteluratkaisujen merkitys ja työvaiheiden vaatimukset kodin energiatalouteen tulee tehdä selväksi eri urakoitsijoiden vastaaville työnjohtajille. Tällöin he voivat puolestaan ohjata työntekijöitään toteuttamaan eri rakennusvaiheet suunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Työn huolellinen ja vastuullinen toteuttaminen takaa hyvän lopputuloksen.


Sivua päivitetty viimeksi 10.2.2016