Rakennustyön toteuttajat

Energiatehokas pientalo vaatii ammattitaitoisen suunnittelun lisäksi huolellisen toteutuksen. Energiatehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen kannalta on tärkeää, että kaikki rakennushankkeeseen osallistuvat tietävät asetetut tavoitteet.

Talohankkeen toteuttajat voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen huolellisella ja ammattitaitoisella työllä – esimerkiksi rakennuksen ilmatiiveydestä voidaan huolehtia välttämällä reikien tekemistä höyrysulkuun ja kylmäsiltoja voidaan välttää asentamalla eristeet huolellisesti.

Vastaava työnjohtaja ja urakoitsijat


Vastaavan työnjohtajan rooli on tärkeä, sillä hänen tehtäviinsä kuuluu työn laadun valvonta. Työmaavalvonnan ja hankkeen suunnittelutyön lisäksi työmaan tapahtumat ovat muuten paljolti rakentajien ja asentajien osaamisen, aikataulujen ja ammattiylpeyden varassa.

Valittaessa talohankkeelle urakoitsijaa kannattaa pyytää tarjous useammalta yritykseltä ja mahdollisuuksien mukaan kysellä myös muiden rakentajien kokemuksia. Ennen urakkasopimuksen tekemistä on myös hyvä tarkistaa ”Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä” -verkkosivustolta urakointiyrityksen taloudellinen tilanne ja mahdolliset verovelkakertymät.

Serfioidut asentajat

Uusiutuvaa energiaa käyttävien laitteistojen asennussopimuksia tehtäessä kannattaa myös huomioida, onko työn suorittavalla asentajalla kyseisen alan sertifointi. Sertifiointikoulutuksen suorittanut asentaja on ammatillisesti pätevä, ja osaamisen lisäksi serfiointi kertoo myös asentajan asennoitumisesta ja panostamisesta omaan alaansa.

Sertifioituja aurinkolämpö-, aurinkosähkö-, biolämpö- ja lämpöpumppuasentajia voi etsiä Motivan verkkosivuilta löytyvällä asentajahaulla. Sertifikaatti on henkilökohtainen (ei yrityksen), mutta asentajarekisterissä näkyy myös sen yrityksen yhteystiedot, jossa asentaja työskentelee.Sivua päivitetty viimeksi 26.9.2017