Talontekijät

Omakotitalon rakentaminen vaatii ammattitaitoista suunnittelua, toteutusta ja työn valvontaa.

Pientalon rakentajan tärkeimmät kumppanit ovat pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Pientaloprojekteissa vastaava työnjohtaja toimii usein myös pääsuunnittelijana. Lisäksi kannattaa ottaa riittävän ajoissa yhteys oman kunnan rakennusvalvontaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §)

Talontekijät


Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2016