Vastaava työnjohtaja

Kaikilla rakennustyömailla tulee olla vastaava työnjohtaja. Hän vastaa työmaasta, työntekijöistä ja rakennustöiden tekemisestä suunnitelmien mukaisesti. Talon toteuttava urakoitsija esittää usein tehtävään sopivan henkilön, josta sovitaan yhdessä rakennuttajan kanssa. Kansankielellä vastaava työnjohtaja on usein "vastaava mestari".

Mikäli taloa rakentamaan palkataan kirvesmiesryhmä, voi pääsuunnittelija toimia myös vastaavana työnjohtajana. Rakennusvalvontaviranomaisen täytyy hyväksyä vastaava työnjohtaja ennen rakennustöiden aloittamista.

Kokenut vastaava työnjohtaja arvokas apu

Vastaavan työnjohtajan toiminta on erittäin merkittävää hankkeen lopputuloksen ja myös kustannusten hallinnan kannalta. Vastaava työnjohtaja kannattaa valita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska häneltä voi saada arvokasta apua muun muassa tarjouspyyntöjen laadinnassa ja tarjousten arvioinnissa.

Vastaavalla työnjohtajalla voi olla hyvä myös ammattilaisten kontaktiverkko, jonka kautta voi löytyä sopiva suunnittelija, rakentajia ja myös urakoitsijoita. Vastaavan työnjohtajan valintaan on syytä paneutua perusteellisesti ja lähialueen rakentajilta voi myös kysyä vinkkejä ja kokemuksia omista työnjohtajistaan.

Vastaavien työnjohtajien palkkioissa voi olla isojakin eroja – omakotitaloprojekteissa ne voivat vaihdella muutamasta tuhannesta yli kymmeneen tuhanteen euroon. Hintaa tärkeämpää on kuitenkin palkata kokenut ja asiansa osaava vastaava työnjohtaja, sillä hyvä työnjohtaja nopeuttaa rakentamista, parantaa laatua ja alentaa rakentamiskustannuksia!

Vastaavan työnjohtajan tehtävät:
  • ilmoittaa rakentamisen aloittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle;
  • valvoo, että rakennustyötä tehdään myönnetyn luvan ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;
  • vastaa työn aikana havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamisesta;
  • huolehtii tarvittavien toimenpiteiden, katselmusten ja tarkastusten tekemisestä; ja
  • varmistaa, että rakennustyömaalla on hyväksytyt piirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat.Sivua päivitetty viimeksi 10.2.2016