Urakoitsijat

Talon rakentamiseen tarvitaan tavallisesti urakoitsijoita, joka toteuttavat suunnitelmat. Urakoitsijat valitaan yleensä tarjouskilpailun avulla. Urakka kannattaa aina kilpailuttaa vähintään kolmen, mieluiten viiden urakoitsijan välillä.

Kaikista urakoista kannattaa ehdottomasti tehdä kirjallinen sopimus. Urakkasopimusten laadinnassa kannattaa käyttää valmiita sopimuslomakkeita.

Yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaisessa urakkasopimuksessa mainitaan asiakirjojen pätevyysjärjestys. Asiakirjoihin luetaan yleensä mukaan esimerkiksi tarjouspyyntö ja tarjous. Jos asiakirjojen teksti muodostaa ristiriidan, ylempänä pätevyysjärjestyksessä oleva asiakirja on ”oikeassa”.

Rakennusurakoitsijat

Rakennusurakoitsijat toimivat usein rakennusteknisten töiden vastuullisina työnjohtajina.

Rakennusurakoitsijan toimien vaikutus talon energiatehokkuuteen:
 • rakenteiden tiiviys;
 • eristeiden oikeaoppinen asennus; ja
 • rakenteiden kylmäsillattomuus.

LVI-urakoitsijat

LVI-urakoitsijat toimivat usein vastuullisina LVI-töiden johtajina.

LVI-urakoitsijan toimien vaikutus talon energiatehokkuuteen:
 • ilmanvaihdon säätö;
 • ilmanvaihdon ohjaus tarpeenmukaisesti;
 • sisälämpötilojen taso ja ohjaus;
 • lämpimän käyttöveden lämpötila;
 • käyttöveden paineen säätö; ja
 • vesikalusteiden virtaamien säätö.
 • läpimenojen ilmatiiviys.

Sähköurakoitsijat

Sähkötöitä saavat tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (Tukes) rekisteröimät urakoitsijat.

Sähköurakoitsijan toimien vaikutus talon energiatehokkuuteen:

 • sähkölämmityksen säätö;
 • valojen ohjausten säätö;
 • energiansäästölamput; ja
 • läpimenojen ilmatiiviys.

Lämpöpumppu-urakoitsijat

Ilma- ja maalämpöpumpun asentajilla on oltava ainakin 3kg:n kylmäainepätevyys.

Selvitykset Verohallinnolle

Kun rakentaja palkkaa itse urakoitsijat, hän joutuu itse tekemään selvityksen verohallinnolle 1.7.2014 voimaantulleen säädöksen mukaan. Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa. Ilmoitusvelvollisuus on voimassa syyskuusta 2014 alkaen.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot Verohallinnolle ennen loppukatselmusta ja vain niistä töistä, joihin tarvitaan rakennuslupa. Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet rakennustöitä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu. Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista.

Yritysten osalta käytäntö on kotitalouksia tiukempi: Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot on ilmoitettava työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa.

Yritysten on annettava rakentamisilmoitukset sähköisesti. Suurten tietomäärien ilmoittamiseen kätevin ilmoituskanava on verohallinnon Ilmoitin.fi -palvelu: www.ilmoitin.fi

Jos tietoja ei ole paljon, tiedot voi lähettää verkkolomakkeella Suomi.fi-palvelussa.

Lisätietoa: Rakentamisilmoitukset – urakka- ja työntekijätiedotSivua päivitetty viimeksi 10.2.2016