Passiivirakenteet

Alla olevassa taulukossa on esitetty rakenteiden U-arvon ja eristeiden paksuuksien  A-energialuokan vaatimukset käytettäessä passiivirakenteita. Rakennuksen vaipan ilmatiiviyttä kuvaava q50-arvo on 0,6. Eristeet ovat vaihtoehtoisia.

Kunkin esimerkkitalon kortissa on esitetty A-energialuokkaan tarvittavat lisävaatimukset, joita ovat lämmön talteenoton vähimmäisvuosihyötysuhde (%), tukilämmityksen tarve ja oma sähköntuotanto.

Taulukko. U-arvon ja eristeiden paksuuksien vaatimukset käytettäessä passiivirakenteita (A-energialuokka).
Perusrakenteet
U-arvo
(W/m2K)
Eristepaksuus*)
(mm, Villa)
Eristepaksuus*)
(mm, Styrox)
Eristepaksuus*)
(mm, SPU)
Ulkoseinä
0,09
400
360
240
Yläpohja
0,07
400
360
240
Alapohja
0,07
550 (puhallus)
470
310
Ikkunat ja ovet
0,7
470
470
310

*) Käytetyt lämmönjohtavuusluvut:
  • villa/styroksi = 0,033 W/mK
  • puhallusvilla = 0,041 W/mK
  • SPU = 0,022 W/mK


Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2018