Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija on rakennuttajan tärkein kumppani ja rakennushankkeen kokonaissuunnittelusta vastaava projektin vetäjä. Koska suunnittelussa lyödään lukkoon noin 90 prosenttia rakentamiskustannuksista, tilankäytölliseen tehokkaaseen ja kustannustietoiseen suunnitteluun kannattaa satsata.

Laadukkaankin suunnittelun osuus rakentamiskustannuksista on vain muutamien prosenttien luokkaa, siksi laadukas suunnittelu maksaa itsensä takaisin sekä rakentamisen kustannussäästöinä että käytönaikaisina energiansäästöinä.

Pääsuunnittelijan kanssa rakennuttaja laatii hankesuunnitelman. Pääsuunnittelija toimii usein myös rakennus- ja rakennesuunnittelijana, jonka kanssa rakennuttaja keskustelee toiveistaan. Mikäli rakennuttaja päättää hankkia tyyppitalon talotehtaalta, ei rakennussuunnittelijaa tarvita.

Pääsuunnittelijan vastuulle kuuluu maankayttö- ja rakennuslain perusteella se, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri). Pitkään suunnittelijana tai rakennusprojektin vetäjänä toiminut rakennusmestari voi myös toimia pääsuunnittelijana.

Pääsuunnittelijan tehtävät:
 • vastaa rakentamisprojektista alusta loppuun;
 • avustaa rakennuttajaa jo hanketta käynnistettäessä;
 • etsii rakennus- ja rakennesuunnittelijat tai tarvittaessa talotehtaan;
 • hankkii tarvittavat erityissuunnittelijat, rakennus-, LVI- ja sähköurakoitsijat sekä tarkistaa urakoitsijoiden vastaavan työnjohtajan pätevyyden;
 • voi toimia rakennus- ja rakennesuunnittelijana sekä vastaavana työnjohtajana ja rakennusvaiheiden tarkastuksen vastuuhenkilönä;
 • laatii sopimusehdotukset; ja
 • tarkistaa erityissuunnittelijoiden suunnitelmien yhteensopivuuden ja energiatalouteen liittyvät ratkaisut.

Pääsuunnittelijan toimien vaikutus talon energiatehokkuuteen:
 • talon sijoittuminen tontille (auringonsäteilyn hyödyntäminen, tuulen vaikutus);
 • rakennuksen ja tilojen suuntaus (auringonsäteilyn hyödyntäminen);
 • pohjaratkaisu (yksinkertainen muoto lisää energiatehokkuutta);
 • rakenteelliset ratkaisut;
 • lämmöneritys; ja
 • ikkunat ja ovet.

Tietoruutu:
 • Rakennussuunnitteluun kuuluvat muun muassa pohjaratkaisut, julkisivut ja pintamateriaalit.
 • Rakennesuunnitteluun sisältyvät esimerkiksi perustukset ja muut kantavat rakenteet sekä lämmöneristys.Sivua päivitetty viimeksi 10.2.2016