Puulämmitys

Puupolttoaineiden käyttö lämmityksessä on ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto, sillä puun poltto ei aiheuta hiilidioksidi- eikä rikkipäästöjä. Hiukkaspäästöjen minimoimisen kannalta laitteiston säännöllinen huolto ja säätö on tärkeää. Lisäksi on tärkeää, että käytettävä polttoaine on riittävän kuivaa.

Puulämmitystä voidaan käyttää pääasiallisena lämmitysmuotona tai tukilämmitysmuotona. Tässä puhumme keskuslämmitysmuotoisista lämmityskattiloista. Tulisijat on käsitelty kohdassa tukilämmitysjärjestelmät.

Puukattiloissa käytetään polttoaineina pilkkeitä, klapeja, halkoja, haketta tai pellettiä. Lämmönjakojärjestelmänä on yleensä vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitysverkko. Puulämmitysjärjestelmässä voi olla varaaja, johon kattilan kehittämä lämpö varastoidaan. Varaaja lisää lämmöntuotannon energiatehokkuutta erityisesti pilkekattiloissa. Lisäksi varaaja helpottaa pilkelämmityksen käyttöä ja vähentää sen sitovuutta.

Kattilatyypit

Puukattilat voidaan jakaa palotavan mukaan ylä-, ala- ja käänteispalokattiloihin. Lisäksi pilkettä ja pellettiä voidaan käyttää öljyn kanssa rinnakkain kaksoispesäkattilassa. Hake- ja pellettilämmitysjärjestelmissä on kattilan lisäksi automaattinen polttoaineen syöttöjärjestelmä sekä poltin.

Varaajalla ja automatiikalla säästöjä

Energiavaraajaan varastoidaan kattilalla tuotettua lämpöä. Tämä mahdollistaa kattilan käyttämisen paremmalla hyötysuhteella myös silloin, kun lämmönkulutus on pieni. Varaajalla pystytään parantamaan erityisesti pilkelämmitysjärjestelmien energiatehokkuutta, koska niiden säätömahdollisuudet ovat rajalliset. Pilkekattilan energiatehokkuus voi parantua varaajan avulla 5-20 prosenttia. Varaajaan voidaan myös yhdistää useampia lämmitysmuotoja, kuten puu- ja aurinkolämpö.

Kattiloiden automatiikka on lisääntynyt huomattavasti, mikä on parantanut niiden säädettävyyttä ja sitä kautta energiatehokkaaseen ja puhtaampaan palamiseen. Energiatehokas palaminen tuo suoraa säästöä polttoainekustannuksissa sekä vähentää kattilan huoltotarvetta ja päästöjä.

Polttoaineen laadulla säästöihin

Puulämmityksessä kannattaa kiinnittää huomiota polttoaineen laatuun. Kuivan puun palaminen on tehokkaampaa, jolloin sama määrä lämpöä saadaan pienemmästä määrästä polttoainetta ja esimerkiksi hiukkaspäästöt ovat pienemmät. Kostea polttoaine huonontaa kattilan hyötysuhdetta ja epäpuhtaan palamisen seurauksena kattilan lämmönvaihtopinnat likaantuvat. Polttoaineen säästö kuivalla polttoaineella kosteampaan verrattuna voi olla 10-20 %.
Polttoaineen tilavuus suhteessa energiasisältöön
Kuva 1. Puupohjaiset energialähteet sisältävät öljyyn verrattuna vähemmän energiaa suhteessa polttoaineen tilavuuteen, joten niiden varastointiin tarvitaan hieman enemmän tilaa.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017