Hybridilämmitys

Hybridilämmityksellä tarkoitetaan kahden lämmitysmuodon vuorottelua esimerkiksi vuodenajan tai vuorokauden ajan mukaisesti, jolloin hyödynnetään kummankin lämmitysmuodon parhaat puolet ja olosuhteet. Lämmitysmuotoja voi olla useampikin vuorottelemassa tai myös samanaikaisesti toiminnassa.

Teknisessä ja taloudellisessa mielessä hybridilämmityksessä hyvin yhteensopivia lämmitysmuotoja ovat esimerkiksi kesäaikana aurinkolämpö ja ilma-vesilämpöpumppu, ja talviaikana puu ja pellettilämmitys. Kun huomioidaan vielä tunneittain vaihteleva sähkönhinta ja lämmönvarastointi sekä mahdollisesti käytettävät muut lämmitysmuodot, voidaan hybridilämmityksellä parantaa omavaraisuusastetta ja madaltaa käyttökustannuksia.

Hybrilämmityksen lämmityksenohjaus on vaativampaa verrattuna yhden lämmitysmuodon järjestelmiin, mutta hybridilämmityksen ohjaukseen on kuitenkin viime vuosina tullut markkinoille erilaisia ratkaisuja samalla kun keskenään vuorottelevien tai toisiaan täydentävien uusien lämmitysmuotojen määrä on lisääntynyt.

Lämpöakut

Lämpöä voidaan varastoida vesivaraajaan ja osa lämpöakkuna toimivista suurista varaajista on rakenteellisesti suunniteltu asennettavaksi maaperään routarajan alapuolelle jolloin ne eivät kuluta kalliita rakennusneliöitä. Suurikokoinen lämpöakku voi olla tilavuudeltaan yli 5m3, ja se voi varastoida lämpöä jopa usean vuorokauden tarpeisiin.

Hybridilämmityksen ohjaus

Mutkikkaissa hybridilämmitysjärjestelmissä laitteiden ohjauksen toteutuksen tasokkuus vaikuttaa merkittävästi järjestelmän toimintaan ja käyttökustannuksiin. Parhaimmillaan ohjausäly seuraa jatkuvasti lämpötila-antureiden tietoja ja huolehtii siitä, että järjestelmä käyttää kullakin hetkellä edullisinta energiamuotoa.


Sivua päivitetty viimeksi 30.7.2018