Öljylämmitys

Öljylämmitysjärjestelmä koostuu öljykattilasta, öljypolttimesta, säätölaitteista ja öljysäiliöstä. Järjestelmä tuottaa sekä huonetilojen että lämpimän käyttöveden tarvitseman energian, joten erillistä lämminvesivaraajaa ei tarvita.

Lämpö jaetaan huoneisiin vesikiertoisella lämmönjakojärjestelmällä. Nykyaikaisten öljylämmityskattiloiden hyötysuhde on erittäin hyvä, noin 90-95 prosenttia, ja palaminen on hyvin puhdasta.

Kondenssikattilat yleistyvät Euroopassa

Voiko kattilan vuosihyötysuhde olla jopa yli 100 prosenttia? Kysymys on viime vuosina yleistyneestä kattilatekniikasta, jota etupäässä hyödynnetään maakaasun polttamisessa. Suomeenkin on asennettu kondenssikattiloita öljypolttimoille. Kaikessa polttamisessa syntyy aina hieman lämpöhäviöitä eli ”perinteisissä” uusissa öljykattiloissa hyötysuhde on noin 90-95 prosenttia. Kondenssikattila hyödyntää kuitenkin öljyn polttoarvon lisäksi myös savukaasun lämpöenergiaa, jolloin laskennallinen hyötysuhde (öljyn lämpöarvoon nähden) nousee noin 100-110 prosentin vaiheille.

Kattilatekniikan ohella myös poltintekniikka on kehittynyt merkittävästi. Modulaarisen polttimen tehoa voi säätää tehontarpeen mukaisesti. Näin vuosihyötysuhdetta heikentävät ja poltinta kuluttavat käynnistymiskerrat vähenevät oleellisesti.
Öljypolttimen asennus
Kuva. Öljypolttimen asennus käynnissä.

Yhdistä uusiutuvaan energiaan

Öljylämmityksen osuus uusissa pientaloissa on tällä hetkellä hyvin pieni, johtuen öljyn hinnannoususta ja hintojen vaihtelusta. Kehitteillä ja osin jo käytössä on polttonesteitä, joissa osa polttoaineesta on biopohjaista.

Öljylämmitys voidaan yhdistää aurinkolämmitykseen, jolloin noin 25-35 prosenttia lämmöntarpeesta voidaan kattaa aurinkolämpöjärjestelmällä. Lisäksi tarjolla on kaksoispesäkattiloita, jolloin öljyn rinnalla voidaan käyttää puuta.


Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016