Hakelämmitys

Hake on koneellisesti haketettua puuta, jota käytetään kiinteistöjen automaattisissa puulämmityslaitteissa, aluelämpölaitoksissa ja voimaloissa. Hakkeen puuaines voi olla peräisin metsästä tai se voi olla esimerkiksi teollisuuden jätepuusta tehtyä. Pieniin lämmityslaitteisiin sopii parhaiten hakepalaltaan 1-3 cm pituinen, tasalaatuinen ja kuiva hake, jossa on mahdollisimman vähän viherainetta kuten havuja.

Parhaimmillaan yksi lämmityskerta ja pesällinen polttoainetta riittää jopa vuorokaudeksi. Hyvän puukattilan hyötysuhde nimellisteholla on yli 80 prosenttia.

Hakelämmitysjärjestelmä on automatisoitu, mikä vähentää lämmityksen vaatimaa työtä pilkelämmitykseen verrattuna. Hakelämmitystä suunniteltaessa kannattaa selvittää, onko sopivaa haketta saatavilla ja millaisissa erissä sitä toimitetaan. Polttoaineena se on edullisempaa kuin pelletti, mutta se vaatii enemmän säilytystilaa. Hakkeen laatu on vaihtelevampaa kuin pelletin, joten hakkeen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota sitä ostettaessa. Näin vältetään turhat laitteiston toimintahäiriöt. Haketta voidaan käyttää pientalojen lämmityksessä, mutta useimmiten se käytetään isompien kiinteistöjen lämmitysmuotona.

Hakkeen matka varastosta kattilaan

Hakelämmitysjärjestelmä koostuu kattilasta, polttimesta, siirtoruuvista ja hakevarastosta/siilosta. Isommissa kiinteistökohteissa kattilahuoneessa voi olla erillinen hakkeen syöttösiilo, mihin hake tulee varastosta. Jos pientalon hakekattilan teho on 20 kW, se kuluttaa huipputeholla eli kovimpien pakkasten aikaan noin 0,6 irto-m3 haketta päivässä ja viikossa 4,2 irto-m3. Pientalon hakesäiliö kannattaa näin ollen olla noin 4-15 irto-m3. Tällaista ulos sijoitettavaa säiliötä voidaan täyttää etukuormaajalla. Pientä siiloa voi täyttää myös käsin esimerkiksi kottikärryn avulla.

Hakkeen syöttösäiliöstä hake siirretään ruuvia pitkin hakkeen käyttöön tarkoitetulle polttimelle. Polttimen ohjausyksikkö säätää polttoaineen syöttöruuvin, palamisilmapuhaltimen ja polttimen toimintaa lämmöntarpeen mukaan. Syöttöruuvi ja poltin vaativat tasalaatuisen kuivan hakkeen. Hakekattilassa on suuri vesitila ja se soveltuu hyvin lämmitykseen. Mikäli kiinteistössä käytetään paljon lämmintä vettä, voi lämminvesivaraajan hankinta olla perusteltua.

Panosta hakkeen laatuun ja kattilan huoltoon

Kuiva hake parantaa palamisen tehokkuutta, jolloin tarvitset vähemmän haketta tuottaaksesi saman määrän lämpöä kuin kosteammalla hakkeella. Lisäksi nokipäästöt vähenevät, mikä vähentää kattilan huollon tarvetta. Kostea hake voi myös homehtua kesällä tai jäätyä talvella.

Kattilan likaantuminen huonontaa sen hyötysuhdetta ja sitä kautta lisää hakkeen kulutusta. Kattila tulisikin nuohota säännöllisin väliajoin ja huolehtia tuhkan poistosta, mikäli sitä ei ole automatisoitu. Yhdestä irtokuutiometristä haketta syntyy tuhkaa noin viisi litraa.

Lisää aiheesta:

Maatilan hakelämmitysopas (pdf) (994 KB) (© Metsäkeskukset)


Sivua päivitetty viimeksi 10.2.2016