Aurinkosähköseuranta 8/2013-12/2015

Villa Isoverin suurella, 80 neliömetrin, aurinkosähköpaneelipinta-alalla saadaan puhdasta aurinkoenergiaa mittausten mukaan yli 7000 kWh vuositasolla. Vuosien väliseen vaihteluun vaikuttavat muun muassa aurinkoisten päivien määrä, pilvisyyden taso, sateisuus ja varjostavien puiden kasvaminen ja kukinta. Vaikutusta on myös sillä, kuinka pitkään lumet ovat aurinkopaneelien päällä ennen kuin ne valuvat sulaessaan pois.
Aurinkosähkön mitattu tuotto 9-2013 – 12-2015
Kuva. Aurinkosähkön mitattu tuotto 8/2013-10/2015.

Laskennallinen arvio (simulaatio)

Villa Isoverin vuotuinen sähkön kokonaistarve on laskennallisesti noin 8500 kWh jota aurinkolämpö- ja -sähkö vähentävät vielä merkittävästi. Talon aurinkolämpökeräimillä voidaan tuottaa noin 3000 kWh. Näin maalämpöpumpun käyttöä voidaan vähentää ja samalla pienentää lämpöpumpun käyttämän sähkön tarvetta jopa noin 1000 kWh vuodessa. Aurinkosähköpaneelien tuottama sähkö (laskennallisesti reilut 8000 kWh vuodessa)  laskee vuositasolla talon sähkönkulutustaseen liki nollatason tuntumaan, jopa hieman alle.

Lähes nollaenergiatasolle todellakin päästään

Vaikka ensimmäisen mittausvuoden aurinkosähkötuotanto (9/2013-9/2014) jäi noin 1200 kWh laskennallista arviolta pienemmäksi, jäädään vain noin 1000 kWh:n päähän nettonollaenergiatasosta.

Kuinka paljon sähkötehoa Villa Isover ottaa verkosta?

Vaikka aurinkosähkön tuotanto jo yksinään lähes vastaa talon kokonaisenergiatarvetta kotitaloussähköineen, aurinkosähkön kysyntää ja tarjontaa on vaikea saada  kohtaamaan ajallisesti kovin hyvin.

Aurinkosähköstä joudutaan myymään noin 70 % (laskennallinen arvio oli 75 %) ja toisaalta aurinkosähkön tuotanto on noin 10 % laskennallista arviota vähemmän.

Tehoa sähköverkosta otetaan lämmityskaudella 0-5 kW. Eniten tehoa tarvitaan vuoden vaihteen tienoilla, jolloin sää on kylmimmillään eivätkä aurinkokeräimet ja aurinkosähköpaneelit tuota mitään. Alkukeväällä aurinkolämpökeräinnesteiden vielä ollessa jopa miinusasteissa aurinkopaneelit tuottavat jo mukavasti sähköä, jopa riittävästi talon kaikkeen sähkönkulutukseen.

Lämmityskauden ulkopuolella tehoa tarvitaan 0-3,5 kW. Aurinkoisina päivinä aurinkoenergia riittää, mutta pilvisinä/sateisina päivinä sekä aurinkolämmön että aurinkosähkön tuotanto laskee jopa lähelle nollaa.

Lopuksi

Talon järjestelmät ovat toimineet hienosti, olosuhteet talossa ovat olleet hyvät ja talo todella kuluttaa vuositasolla nettotasolla hyvin vähän energiaa. Investointien tekemiseen korkotaso hellii rakentajia ja erittäin pienet talon käyttökulut varmasti nostavat talon arvoa mahdollisessa jälleenmyyntitilanteessa.


Sivua päivitetty viimeksi 18.12.2017