Lämmöneristys

Hyvä lämmöneristys on keskeinen energiatehokkuuden tekijä. Hyvin eristetty ja ilmatiivis talo on vedoton ja asumisviihtyvyydeltään hyvä. Lämmöneristys kannattaa tehdä kerralla kuntoon, sillä vaipan lämmöneristävyyttä on hankala parantaa myöhemmin.

Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo kuvaa rakenteen lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi rakenteen U-arvo on, sitä paremmin se eristää lämpöä. U-arvon yksikkö on W/m2,K. U-arvo kertoo kuinka monta wattia lämpötehoa siirtyy rakenteen läpi yhtä neliömetriä kohden, kun rakenteen yli on yhden lämpötila-asteen lämpötilaero.

Kokonaisuus ratkaisee

Yksittäisen rakenteen U-arvoa tärkeämpää on talon kokonaisenergiatehokkuus. Jos jonkin ulkovaipan osan eristävyys on huonompi, voidaan tämä kompensoida eristämällä jokin toinen osa paremmin.

Paksut ulkoseinät eivät vähennä rakennusoikeutta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yli 250 mm ylittävää osuutta ulkoseinän paksuudessa ei huomioida kerrosalaa laskettaessa.

Alapohja- ja seinäeristeet
Energiatehokkaan talon alapohja on hyvin eristetty, jolloin maahaan vuotaa lämpöä vain vähän. Tämän vuoksi talon routasuojaukseen on kiinnitettävä huomiota.Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016