Talopaketti

Talopaketin voi tilata talotehtaalta nykyään myös energiatehokkaana matalaenergia- tai passiivitaloratkaisuna, sillä talotehtailla on mallistossaan useita valmiiksi tuotteistettuja energiatehokkuustasoja. Nimitys matalaenergiataso on usein korvattu jollakin valmistajan omalla tuotenimellä. Passiivitason energiatehokkuutta markkinoidaan sen sijaan usein passiivitason tai passiivitalon nimityksellä.

VTT:n tekemän määritelmän mukaan passiivitasoinen talo kuluttaa tilojen lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa noin 20 kWh/brm2 vuodessa ja Pohjois-Suomessa noin 30 kWh/brm2 vuodessa.

Nykyisten talopakettien energiatehokkuus on perustason malleissa suunnilleen samanlainen kuin matalaenergiataloilla kymmenen vuotta sitten. Vuoden 2010 alusta voimaan tulleiden uusien rakentamismääräysten myötä eristysvaatimukset tiukentuivat merkittävästi ja samalla matalaenergiatalon määritelmä muuttui.

Uusien rakentamismääräysten ohjeiden mukaan matalaenergiarakennusta suunniteltaessa tulisi laskennallisten lämpöhäviöiden olla enintään 85 prosenttia rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä.

Talopaketin etuja

Talopakettien suosio on kasvanut jatkuvasti talonrakentajien keskuudessa, ja niiden markkinaosuus on nykyään jo noin 75 prosenttia. Talopakettien suosio perustuu moniin niiden tarjoamiin etuihin.

Talopaketin osat valmistetaan teollisesti säältä suojatuissa olosuhteissa ja kokeneet ammattilaiset pystyttävät talon. Rakennusaikataulu on lyhyempi kuin paikalla rakennettaessa.

Talopaketti on myös kustannustehokas vaihtoehto. Kustannusetua saadaan sarjatuotannon kautta, sillä rakenneosien valmistus on edullisempaa ja yhdet suunnittelukustannukset saadaan jaetuksi usean kappaleen kesken.

Nykyisin talotehtaiden valmistalopaketteihin tehdään usein myös paljon asiakkaan toivomia muutoksia ja räätälöityjä ratkaisuja. Modernit tuotantojärjestelmät sallivat yleensä muutoksien tekemisen kohtuullisella lisäkustannuksella.

Talopaketin osatoimitus

Talopaketti voi koostua talotehtaalla valmistetuista osista (pienelementit, suurelementit, tilaelementit) tai se voi olla määrämittaan sahatusta puutavarasta  koostuva niin sanottu Pre-Cut -talopaketti. Talopaketin voi hankkia myös "avaimet käteen" -ratkaisuna.

Talotehdas tarjoaa yleensä useita vaihtoehtoisia valmiusasteita talopaketille. Pelkän talopakettitoimituksen hinta on tyypillisesti 25-35 prosenttia koko rakentamiskustannuksista ilman tontin osuutta. Talopaketteja vertailtaessa onkin oltava erityisen tarkkana toimitussisällön suhteen.

Talopaketin mukana tulee yleensä ainakin:
  • runkomateriaalit
  • ikkunat
  • ovet
  • kattomateriaalit
  • väliseinät
  • väliovet
  • pystytystyö
Talopaketin laajuus vaihtelee sisällön ja valmiusasteen mukaan. Kuluttajavirasto ja Pientaloteollisuus PTT ry ovat yhdessä laatineet ohjeistuksen siitä, miten talopaketteja markkinoidaan ja miten tuotteen hinta ilmoitetaan havainnollisella tavalla. Mainonnassa on kerrottava mitä annettu hinta sisältää ja myös, mikä jää asiakkaan itse hankittavaksi.

On hyvä huomata, että talopakettiin voi sisältyä osakokonaisuuksia, joiden asennus kuuluu rakentajan järjestettäväksi. Laajemmissa paketeissa on mukana muun muassa kiintokalusteet ja sisämateriaalit.

Muuttovalmis talopaketti

Muuttovalmiiden talopakettien tarjonta kasvaa jatkuvasti, ja niiden markkinaosuus on nykyään selvästi korkeampi kuin viisi vuotta sitten.

Muuttovalmiin talopaketin hankkija joutuu talopakettitoimituksen lisäksi hankkimaan vesi-, viemäri-, puhelin- ja sähköliittymät, antennit/antenniliittymät. Pihatöiden tekeminen jää myös asiakkaan omalle vastuulle, samoin vastaavan mestarin hankkiminen työmaalle.
Nollaenergiatalo Käpylä 186 – Julkisivu
Kuva. Pohjolan Design-Talon malli Käpylä 186 on yksi esimerkki energiatehokkaasta talopakettiratkaisusta, joka on tilattavissa muuttovalmiina toimituksena. Käpylä 186 -talon E-luku on 35, jolla tavoitellaan lähes nettonollaenergiatasoa. Laskennallinen kokonaisenergiakustannus jää alle 50 euron kuukaudessa. Monilla talotehtailla on nykyään tuotevalikoimissaan vastaavanlaisia matalaenergia- tai passiivitaloratkaisuja.


Muuttovalmiissa ratkaisuissa myös talon perustus sisältyy tavallisesti toimitukseen. Mahdollisesti tarvittavat pohjapaalutukset voivat sisältyä lisähintaan talopakettitoimitukseen, mutta normaalisti niiden teettäminen jää rakennuttajalle itselleen.

Kaikkiaan kustannuksia kertyy noin 20 prosenttia muuttovalmiin talopaketin kustannuksen päälle.

Avaimet käteen -valmis talopaketti

Avaimet käteen -toimitus pitää sisällään koko talon rakentamisen yhden sopimuksen kautta, jolloin myös muuttovalmiin talotoimituksen ulkopuolelle jäävät osat sisältyvät toimitukseen. Tämä toimitustapa on luonnollisesti kallein vaihtoehto.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017