Paikalla rakennettava omakotitalo

Rakennettaessa omakotitalo tontilla pitkästä tavarasta kustannukset painottuvat vahvemmin rakennustyön puolelle kuin valmiissa talopakettiratkaisuissa. Työtuntien suuri määrä pidentää tällöin usein myös rakennusaikaa, ja kasvattaa sitä kautta myös rahoituskustannuksia.

Rakennettaessa omakotitalo pitkästä tavarasta työ voidaan tehdä itse niin sanottuna hartiapankkirakentamisena, mikäli oma osaaminen ja ajankäyttö sen mahdollistaa, tai työ voidaan teettää ammattirakentajilla.

Rakennusmateriaalina puu tai kivi

Pitkästä tavarasta rakennettaessa talon runko tehdään yleensä puusta. Muita käytettyjä materiaaleja ovat tiili ja erilaiset kevytharkot. Talon pintaverhous voidaan tehdä myös puusta, mutta usein pintamateriaaliksi valitaan myös paikalla muurattava tiiliverhous. Puun käyttö rakennusmateriaalina tulee kivimateriaaleja halvemmaksi, ja puurakenne onkin edullisin omakotitalon toteutustapa.

Tiili- ja harkkotalot (kevytsora- ja kevytbetoniharkot) muurataan aina paikan päällä. Harkkomuurauksessa voidaan käyttää niin sanottuja lämpöharkkoja, joissa kiinteä lämpöeriste on valmiiksi liimattu harkkorakenteen sisälle.

Aikaisemmin omakotitalot rakennettiin tontilla pitkästä tavarasta, mutta nykyään suurin osa omakotitalorakentajista valitsee talopaketin. Talopakettien osuus omakotitaloista on jo noin 75 prosenttia.

CLT-rakenne (Cross Laminated Timber)

CLT-rakenne on vielä harvinainen Suomessa, mutta Keski-Euroopassa sitä käytetään jo yleisemmin. CLT-rakenteinen seinä koostuu ristiinliimatuista liimapuukerroksista, joista muodostuu kerrallaan yksi kokonainen seinä. Seinään voidaan tehdä valmiiksi paikat ikkunoille ja oville sekä tarvittavat läpivientireiät putkille.

CLT-rakenteen etuna on mittatarkkuus ja ominaistiiveys jo ilman höyrysulkumuoviakin. Myös rakentaminen sujuu nopeasti, kun kokonainen seinä pystytetään kerralla.

Lähde (CLT-rakenne): TM Rakennusmaailma 2/2015

Hartiapankkirakentaminen

Hartiapankkirakentaja rakentaa omakotitalon paikan päällä oleellisilta osin omaa työpanostaan käyttäen. Hartiapankkirakentaja voi tehdä talon pitkästä tavarasta tai valita talopaketin valmiina osatoimituksena. Kolmas vaihtoehto on kevytharkoista tai tiilistä muurattava talo, mikäli omat taidot riittävät muuraamiseen.

Rahallinen säästö hartiapankkirakentamisen työkustannuksissa voi olla suuri, jopa lähes 100 000 euroa, mutta yleensä myös rakentamiseen kuluva aika on pitkä. Oman työn osuus käytännön töissä arvioidaan usein myös reilusti yläkanttiin.

Oma osaaminen on hyvä arvioida realistisesti. Jos ammattitaito on puutteellista, töiden tekemiseen kuluu enemmän aikaa, ja myös virheitä voi tulla enemmän. Usein parhaan tuntipalkan ansaitsee, kun omaa aikaa käytetään urakoitsijoiden kilpailuttamiseen ja neuvotellaan alennuksista hankinnoissa.Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016