Rakentamisen laadussa asenne ratkaisee

Matalaenergiatalo ajatellaan yleensä rakennukseksi, jossa on tavanomaista energiatehokkaammat rakennekomponentit: paremmat ikkunat, ovet, eristykset, ilmanvaihtokone jne. Tämä pitää täysin paikkansa, mutta hyvät rakenneosat eivät kuitenkaan vielä riitä takaamaan hyvää lopputulosta sillä myös laadukas suunnittelu ja huolellinen ja laadukas rakennustyö ovat lopputuloksen kannalta oleellisen tärkeitä asioita.

Matalaenergiarakentamista voi verrata hyvän ruoan tekemiseen. Hyvät raaka-aineet eivät yksin riitä vaan niitä on osattava käsitellä ja maustaa oikein. Rakentamisessa kokkina toimii rakentaja.

Laadun seurantaa konkreettisilla mittareilla

Rakentamisen laatua voidaan seurata konkreettisilla laatumittareilla. Yksi laaduntarkkailuun hyvin sopiva menetelmä on ilmatiiviysmittaus. Mittaustulos kertoo, kuinka ilmanpitävä talon vaipasta on saatu rakennettua. Rakentamisen aikana tehtävä ilmatiiviysmittaus antaa mahdollisuuden vielä korjata havaitut ilmavuodot.

Huolellinenkaan rakentaja ei yleensä selviä ilman rakennusaikaisia ilmavuotoja, joten rakentajan asenne pitkälti ratkaisee, selvitetäänkö ja korjataanko ilmavuotokohdat ennen kuin viimeisetkin pintamateriaalit ovat paikoillaan.

Rakennusvaiheessa Energiatehokaskoti-sivujen seurannassa olleessa Matalaenergiatalo Kontiossa tehtiin ensimmäinen ilmatiiviysmittaus 26.11.2010. Mittauksissa löytyneet ilmavuotokohdat korjattiin ja uudella mittauksella varmennettiin vielä korjausten onnistuminen.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017