Suuntaa-antavia ohjearvoja

Pientalon energiatehokkuus muodostuu suunnitellusta kokonaisuudesta. Yksittäisen rakenneosan tai taloteknisen järjestelmän ominaisuudella ei ole kokonaisuuden kannalta kovin suurta merkitystä. Oheisessa taulukossa on kuitenkin suuntaa-antavia ohjearvoja energiatehokkaan talon rakentamiseen.

Vaipanosien vertailuarvot Normitalo
2008
Normitalo
2010
Matalaenergia-
talo
Passiivitalo
Seinä (W/m2,K)
Hirsiseinä (W/m2,K)

0,24

0,17
0,40

0,12

0,08-0,10

Yläpohja (W/m2,K)

0,15

0,09

0,08

0,07

Alapohja (W/m2,K)
- maanvarainen
- ryömintätilaan rajoittuva
- ulkoilmaan rajoittuva


0,24
0,19
0,15


0,16
0,17
0,09


0,12
0,10
0,08


0,10
0,08
0,08

Ikkunat ja ovet (W/m2,K)

1,4

1,0

0,8

0,4-0,7

Ilmanpitävyys, n50-luku (1/h)

4,0

2,0

<1,0

<0,6

LTO-laitteen vuosihyötysuhde

30 %

45 %

>70 %

> 80 %

Ilmanvaihdon ominaissähköteho (kW/m3,s)

<2,5

<2,5

<2,0

<1,5


Puolilämpimille tiloille U-arvo -vaatimukset ovat hieman lievempiä. Ne löytyvät muun muassa Rakentamismääräyskokoelman osasta C3. Normitalojen rakenneosien U-arvot ovat vertailuarvoja. U-arvo voi olla suurempi, mutta silloin jonkin muun ominaisuuden tulee olla parempi.

Energiankulutus Normitalo
2008
Normitalo
2010
Matalaenergia-
talo
Passiivitalo
Huonetilojen lämmitys (kWh/m²,a)

125-150

100-110

26-50

15-25

Lämmin käyttövesi (kWh/m²,a)

30

30

20-25

20-25

Laitesähkö (kWh/m²,a)

25-35

25-35

30-35

25-35

Energiatodistusluokka

C-D

B

A

A

Kokonaisenergiankulutus kWh/m2

180-215

160-175

78-115

60-86
Sivua päivitetty viimeksi 26.2.2016