Matalaenergiatalo

Matalaenergiatalo kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin tavallinen talo. Matalaenergiatalolla tarkoitettiin aiemmin taloa, jonka lämmitysenergiankulutus on puolet verrattuna sellaiseen taloon, joka täyttää rakentamismääräysten minimivaatimukset.

Vuoden 2010 rakentamismääräykset uudistuivat tietyiltä osin. Muun muassa lämmöneristysvaatimukset tiukentuivat merkittävästi.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 Rakennusten energiatehokkuus – Määräykset ja ohjeet 2010 mukaan suunnitellussa matalaenergiarakennuksessa laskennallisen lämpöhäviön tulee olla enintään 85 prosenttia rakennuksen vertailulämpöhäviöstä.

Matalaenergiatalossa huonetilojen lämmitysenergiantarve on noin 40-60 kWh/brm2,a (kilowattituntia bruttoalaa kohti vuodessa).

Suomessa matalaenergiarakentaminen on jo arkipäivää. Useilta talotehtailta löytyy valmiita matalaenergiataloratkaisuja.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017