Ratkaisut

Mike Holopaisen ja Maija Puronvarren passiivitalo on puurunkoinen puolitoistakerroksinen omakotitalo. Rakenteiden hyvä lämmöneristys on passiivitalorakentamisen lähtökohta. Näin pienennetään lämpöhäviöitä, ja siten myös tilojen lämmitykseen tarvittavan energian määrää.

Ulkoseinärakenne

Rakennuksen ulkoseinä poikkeaa normaalista talopakettitoimituksesta siten, että runko on 50 mm paksumpi, ja sen ulkopuolella on 80 mm:n yhtenäinen lämmöneriste ja tuulensuoja. Näillä muutoksilla rakenteen U-arvoksi saadaan 0,10 W/m2K.

Ulkoseinän puurungon paksuus on 223 mm, ja välissä on lämmöneristeenä puurunkoihin kehitetty pehmeä mineraalivillaeriste ISOVER KL-33. Rungon sisäpuolelle on asennettu kalvorakenteinen ISOVER Vario -höyrynsulku. Höyrynsulun sisäpuolelle on tehty 48 mm:n vaakakoolaus ja asennettu lämmöneriste ISOVER KL-33. Sisäpuoli on levytetty Gyproc GEK 13 mm kipsilevyllä.

Puurungon ulkopuolelle on asennettu kipsilevy Gyproc GTS 9 mm, jolla runko jäykistetään. Levyn ulkopuolelle asennettiin yhtenäinen lämmöneristys ISOVER RKL 31 A 80 mm, joka katkaisee puurungon ja välipohjarakenteen muodostamat kylmäsillat tehokkaasti. Puurungon ulkopuolinen lämmöneristys on erittäin tärkeä passiivitaloissa. Ulkopuolisen eristeen ja puuverhouksen väli tuuletetaan ristiinkoolauksen avulla.

Yläpohjarakenne

Kohteessa on kahden tyyppistä yläpohjarakennetta. Vaakasuoran yläpohjarakenteen U-arvo on 0,06 W/m2K ja vinon 0,07 W/m2K.

Vaakasuorassa yläpohjassa koko eristys on tehty levyvillalla ISOVER KL-33, jonka kokonaispaksuus on 500 mm eli puoli metriä. Levyvillan alapuolella on yhtenäinen lämmöneristelevy ISOVER REK-31 25 mm, jolla saadaan katkaistua puuristikon kylmäsillat. Tuotteen alumiinipinta toimii saumat teipattuna samalla rakenteen ilman- ja höyrynsulkuna. Sen sisäpuolella on harva laudoitus k300 ja Gyproc GEK 13 mm kipsilevy.

Vinon yläpohjarakenteen palkkijako on 900 mm. Palkkien välissä eristeenä on ISOVER KL-33450 mm, ja sen yläpuolella tuulensuojavillana 50 mm ISOVER RKL-31. Myös vinon yläpohjarakenteen kattopalkkien sisäpuolella on yhtenäisenä lämmöneristeenä käytetty ISOVER REK-31 -tuotetta, jolloin puupalkkien aiheuttama kylmäsilta saadaan katkaistua.

Alapohjarakenne

Kohteen alapohja on maanvastainen ja sen eristeenä on käytetty suulakepuristettua polystyreeniä (XPS) Styrofoam. Eristyksen paksuus on 300 mm, ja lisäksi eristystä on kasvatettu 100 mm reuna-alueella. Rakenteen U-arvoksi tulee 0,10 W/m2K.


Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016