Huolto ja ylläpito

Ennakoivalla huollolla ja säännöllisillä tarkastuksilla ylläpidetään järjestelmän käytettävyyttä sekä pystytään tehokkaasti tarkkailemaan järjestelmän kuntoa.

Jo suunnitteluvaiheessa järjestelmän tilaajan kannattaa tiedustella mahdollisista järjestelmien toimittajien tarjoamista huolto- ja ylläpitosopimuksista, sillä tällöin huoltotoimet ja korjaukset suorittaa taho, joka on jo valmiiksi perillä kyseisen talon talotekniikasta.

Taloautomaatiojärjestelmää hankkiessaan asiakkaan on hyvä perehtyä huolella laitetoimittajaan ja urakoitsijaan ja arvioida heidän kykynsä suorittaa käytönaikaisia huoltotoimia ja mahdollisten varaosien toimituksia.

Kannattaa arvioida, onko kyseinen yritys vakavarainen toimija, joka pysyy toiminnassa vielä vuosien kuluttua. Yrityksen rekisteröintitaustasta ja mahdollisista veroveloista voi etsiä tietoa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkosivuston kautta. Myös Luotettava kumppani -merkintä auttaa löytämään vakavaraisia toimijoita.

Ennen hankintaa kannattaa selvittää valmistajan takuuehdot ja tukimahdollisuudet, jotta koko järjestelmää ei jouduta uusimaan esimerkiksi puutteellisen tuen takia. Pientalon automaatiojärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää myös huollettavia ja vikaantuvia osia. Jotta järjestelmä palvelisi asukasta läpi rakennuksen elinkaaren, on kiinnitettävä huomiota myös huollon ja varaosien saatavuuteen.

Ennakoiva huolto

Ennakoivassa huollossa keskitytään ensisijaisesti laitteiden oikeisiin olosuhteisiin ja puhtauteen.

Tarkistettavia asioita ovat:
 • Koteloiden tiiviys
 • Tuuletuksien toiminta
 • Laitteiden pölyisyys
 • Irtonaiset osat, esimerkiksi kaapelinpätkät
 • Liittimien paikoillaanolo
 • Piirustusten ja dokumenttien tallessa oleminen

Yksinkertaisia huoltotoimenpiteitä, joita asukas voi itse suorittaa ovat:
 • Koteloiden, keskusten ja laitetilojen säännöllinen imurointi ja pölyjen pyyhintä
 • Liittimien ja ruuvien kiristäminen ja liittimien puhdistaminen
 • Akkujen ja paristojen tarkistaminen ja vaihtaminen
 • Ohjelmistoversioiden seuranta ja päivittäminen, jos sille on tarvetta
 • Järjestelmän tietojen säännöllinen varmuuskopiointi esimerkiksi muistitikuille.

Varmuuskopioinnin yhteydessä on jo järjestelmän luovutusvaiheessa tarkennettava, mitä järjestelmän tietoja asukas voi itse varmuuskopioida.

Korjaava huolto

Korjaavalla huollolla tarkoitetaan rikkinäisten laitteiden tai niiden osien korjaamista tai vaihtamista akuuteissa vikatilanteissa. Nämä toimet tekee järjestelmän toimittaja tai toimittajan valtuuttama huolto.

Sähköinen huoltokirja

Osassa taloautomaatiojärjestelmiä on itsessään sähköinen huoltokirja, johon järjestelmä tallentaa kaikki vikatilanteet ja antaa näiden perusteella muistutuksia laitteiden huoltotarpeista ja vioista. Sähköiseen huoltokirjaan on mahdollista asettaa myös omia muistutuksia muista tehtävistä, esimerkiksi rännien puhdistamisesta ja ilmanvaihtokoneen suodattimen vaihdosta.

Sähköiseen huoltokirjaan kannattaa tallettaa myös kaikki talon tekniset dokumentit, varsinkin automaatiojärjestelmän osalta. Tieto on helposti saatavilla eivätkä takuutodistukset joudu hukkaan. Pilvipalveluita käytettäessä on kuitenkin tärkeää huomioida asiakirjojen säännöllinen varmuuskopiointi, esimerkiksi muistitikulle tai ulkoiselle kovalevylle. Jos pilvipalveluiden tarjoaja lopettaa toimintansa tai palvelimeen tulee odottamaton vika, voivat myös pilvipalvelussa olevat dokumentit kadota.


Sivua päivitetty viimeksi 25.1.2018