Käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus

Rakennukseen on tehtävä käyttöönottotarkastus eli osittainen loppukatselmus ennen kuin rakennukseen voi muuttaa.

Käyttöönottotarkastuksessa huolehditaan erityisesti siitä, että käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Se on erotettava työmaaksi jäävästä osasta turvallisesti ja niin, ettei mahdollinen palo tai työmaapöly pääse käyttöön hyväksyttyyn rakennuksen osaan.

Käyttöönottotarkastuksessa on oltava:
  • sähkötarkastuspöytäkirja;
  • ilmanvaihtolaitteiston kelpoisuustodistus;
  • ilmanvaihdon mittauspöytäkirja;
  • todiste kiinteistön vesi- ja viemäritöiden tarkastuksista; ja
  • sijaintikatselmuspöytäkirja.

Loppukatselmus valmiille talolle

Loppukatselmus tehdään valmiille talolle. Talolle on silloin tehty myös kaikki määrätyt tarkastukset. Loppukatselmusta on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana.


Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2016