Aloituskokous

Aloituskokouksen tavoitteena on:
  • varmistaa, että rakennuttajalla on riittävät edellytykset ja henkilöstö pientalon rakentamiseen hyvän rakennustavan mukaisesti; sekä
  • selvittää miten vaatimusten täyttäminen osoitetaan.

Aloituskokouksen ajankohta sovitaan rakennusvalvonnan kanssa ja siihen osallistuvat rakennuttajan lisäksi ainakin:
  • pääsuunnittelija;
  • vastaava työnjohtaja; ja
  • rakennusvalvontaviranomainen.

Aloituskokouksessa:
  • käydään läpi keskeiset suunnittelu- ja toteutuskysymykset;
  • sovitaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan liittyvät asiat; ja
  • sovitaan rakennusvalvontaviranomaisen katselmusten ajankohdat.Sivua päivitetty viimeksi 10.2.2016