Seinärakenteet – valmiit kivielementtirakenteet

Valmiit kivielementtirakenteet voidaan toteuttaa energiatehokkaasti – niin seinän eristyksen kuin sen tuotannon kannalta – myös pientaloissa.

Energiatehokkuus

Valmiita seinäelementtejä käytettäessä säästyy energiaa usealla eri tavalla. Säästö ei johdu ainoastaan seinän energiatehokkuudesta, vaan myös hoikasta rakenteesta (vähemmän materiaalia ja yksinkertainen tuotanto), nopeasta talorungon pystytyksestä ja työmaan rakennusvirheiden vähenemisestä.

Valmiselementtirakenteen etuja:
  1. Seinärakenne muodostaa huomattavan osan rakenteellisesta energiatehokkuudesta. Pyrittäessä matalaenergia- tai passiivirakennetasolle, on seinän eritystasoon ja tapaan kiinnitettävä erityistä huomiota.
  2. Omakotitalon runko voidaan pystyttää suurelementtien ansiosta noin 5-10 työpäivässä, jonka ansiosta rakennusaika lyhenee ja rakennusaikana työmaalla tarvittavaa energiaa säästyy (muun muassa sosiaalitilat, projektin- ja työnjohdon parakkitarve, nostot, telinepystytykset). Nämä säästöt korostuvat kylminä vuodenaikoina.
  3. Työmaalla ei synny poiskuljetettavaa rakennusjätettä juuri lainkaan. Jätelavojen tarve, niiden tyhjentämiset ja vuokrakustannukset jäävät pois.
  4. Betoniseinä on mitoitettu ja raudoitettu optimaalisesti siten, että seinän paksuus on huomattavasti perinteistä sandwich-rakennetta ohuempi ja kevyempi. Näin säästyy energiaa myös betonia valmistettaessa.
  5. Elementtien kuljetuksissa voidaan yhteen rekkakuormaan saada enemmän seinäneliöitä kevyen rakenteen vuoksi. Näin kuljetuksissa saadaan polttoainesäästöjä kuljetettavaa seinäneliötä kohti.

Homehtumisriskin poistuminen vähentää korjaustarpeita elinkaaren aikana

Seinäelementit valmistetaan sisätiloissa, hyvissä olosuhteissa. Valmiita seinäelementtirakenteita käytettäessä ulkoseinämateriaaleja ei tarvitse rakentamisen aikana suojata kastumiselta, jolloin suojaustyö ja suojausmateriaalitarve jäävät pois. Tämä vähentää myös rakennuksen elinkaaren aikaisia kosteus- ja homehtumisvaurioriskejä ja siten myös korjaustarpeita.
Vuokko Kivitalot Oyn seinäelementti
Kuva 1. Esimerkiksi Vuokko Kivitalot Oy:n seinäelementti on lämpöeristetty käyttäen EPS-eristettä siten, että seinän U-arvo on valittavissa 0,09 – 0,15 kW/m2K välillä. Ulkoseinän rakenne on vesihöyryä läpäisevä, siinä ei ole höyrysulkua. Sekä betoni, lämpöeristeenä käytetty EPS (extruded polystyrene) että ohutrappauspinnoite läpäisevät vesihöyryä. Rakenteen avulla voidaan talorunko saada täyttämään nollaenergia- tai passiivienergiavaatimukset. Talojen runkoja asennetaan myös talvella, asennuksen pakkasrajana on noin -15 C lämpötila. Kuva: Vuokko Kivitalot Oy

Talorungon pystytysvaiheen edut

Käytettäessä sisätiloissa valmistettuja suuria seinäelementtejä voidaan talorunko pystyttää työmaalla ratkaisevasti nopeammin kuin markkinoita hallitsevia harkkoja käytettäessä. Pystytystyön aikana kuluu energiaa enemmän harkkorakentamisessa kuin suurelementtien asentamisessa.
Mittatilauksena valmistetut seinäelementit
Kuva 2. Elementit valmistetaan räätälöityinä kohteen vaatimusten mukaisesti. Ikkunoiden koolle ei ole rajoja. Elementit tehdään tehdastiloissa eli hyvissä olosuhteissa mikä vähentää rakentamisen aikaista kosteusongelmaa. Kosteusongelmaa vähentää myös se, että elementit asennetaan nopeasti, eli ne eivät ”loju” rakennustyömaalla imemässä kosteutta. Kuva: Vuokko Kivitalot Oy

Työmaavirheiden minimoinnin tuomat säästöt

Valmiista seinäelementeistä koostuvan talorungon pystytyksessä voidaan osaltaan välttää virheitä, joiden korjaaminen on työlästä, kallista ja energiaa kuluttavaa. Seinäelementtien asennuksen tekee koulutettu urakoitsija. Tämä vähentää virheitä ja viipeitä pystyksessä.
Talorungon pystytys
Kuva 3. Talorungot valmistuvat yhden kerroksen päivävauhdilla. Rakennusjätteitä ei juurikaan synny. Esimerkiksi Vuokko Kivitalojen käyttämä seinärakenne on helposti asennettava ja tutkitusti (Tampereen Teknillinen Yliopisto ja VTT) käytännössä homehtumaton ja ”hengittävä”. Kuva: Vuokko Kivitalot Oy

Seinäelementtien pystytys
Kuva 4. Mahdollisen kellarin seinät tehdään maanpainetta kestävistä betonielementeistä. Varsinkin hirsitaloissa ulkoseinän U-arvossa ei päästä samalle tasolle kuin kellarissa käytettävässä betonielementtiseinässä. Seinä kannattaa eristää vähintään 200 mm EPS-eristeellä, joka antaa U-arvon 0,15 W/m2K. Jos käytetään 250 mm paksua eristettä, päästään arvoon U = 0,12 W/m2K. Kuva: Vuokko Kivitalot Oy

Energitehokkuutta kohtuullisilla kustannuslisäyksillä

Talon ulkoseinien energiatehokkuuden lisääminen lämpöeristettä paksuntamalla ei vaadi suuria kustannuksia.

Esimerkiksi Vuokko Kivitalojen seinäelementtejä käyttämällä keskikokoisen omakotitalon (asumispinta-ala noin 150 m2) ulkoseinien U -arvon parantaminen arvosta U = 0,15 W/m2K arvoon 0,12 W/m2K aiheuttaa vain noin 2 500 euron lisäkustannuksen. Jos ulkoseinien lämpöeristettä lisätään vielä enemmän siten, että U-arvoksi saadaan 0,10 W/m2K, on lisäkustannus noin 4 500 € verrattuna U-arvoon 0,15 W/m2K.
Valmiselementtitalo – Vuokko Kivitalot Oy
Kuva 5. Valmis talo, jonka seinät ovat valmiselementtejä. Kivitalossa ulkoseinien pinnoitus on usein rappaus, saumoja ei rappauksissa jää näkyviin. Kuva: Vuokko Kivitalot Oy


Sivua päivitetty viimeksi 19.4.2017