Suunnittelu

Hyvä suunnittelu on tärkeää niin itse talon kuin sen järjestelmien suunnittelussa. Jotta talon tekniset järjestelmät ja taloautomaatio toimivat yhteen, on yhden suunnittelijoista otettava talosta kokonaisvastuu ja huolehdittava eri järjestelmien yhteensopivuudesta sekä tärkeiden, järjestelmien yhteensovittamisessa tarvittavien tietojen siirtämisestä eri laite- ja järjestelmätoimittajien käyttöön hankintavaiheessa. 

Suunnittelijalla on tärkeä tehtävä myös rakennusvaiheessa, kun järjestelmiä ja laitteita asennetaan ja testataan.

Suunnittelijoilta vaaditaan järjestelmien kokonaisuuden hallintaa

Taloautomaatio on kokonaisuus, jossa järjestelmien tulee kommunikoida keskenään tehokkaasti ja varmasti, jotta toteutus onnistuu. Siksi myös sähkö-, automaatio- ja LVI-suunnittelijoilta vaaditaan järjestelmien kokonaisuuden hallintaa. Suunnittelijoilla tulee olla hallussa järjestelmän mitoitus, asennus, toiminta ja huoltotoimet – sekä visioita tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Jos rakennushankkeessa on mukana useampia suunnittelijoita (sähkö-, LVI- ja automaatiosuunnittelija), on yhden suunnittelijoista otettava kokonaisvastuu talon teknisistä ratkaisuista. Suunnittelua ohjaavana tahona voi toimia kuka vain kohteen taloteknisistä suunnittelijoista, kunhan hänellä on kokonaisvaltainen näkemys rakennuksen toiminnoista, uusien taloteknisten järjestelmien tuomista mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Jotta talon automaatiojärjestelmä toimii suunnitellusti, kannattaa tilaajan liittää sekä suunnittelu- että järjestelmän urakkasopimukseen ehto, jossa suunnittelija toisaalta velvoitetaan ja toisaalta oikeutetaan tekemään automaatiojärjestelmän täysi tarkistus luovutusvaiheessa.

Samaa mallia voi hyödyntää myös automaation suunnittelussa. Tärkeää on, että hankesuunnitteluvaiheessa talon asukkaan tarpeet ja toiveet nyt ja tulevaisuudessa kirjataan ylös, ja niihin palataan myöhemmissä vaiheissa, kun tehdään varsinaista toteutussuunnitelmaa. Silloin voidaan tehdä tarvittavat varaukset myöhemmin käyttöönotettaville toiminnoille. Kustannukset pysyvät kurissa – niin nyt kuin vuosien päästä.


Sivua päivitetty viimeksi 25.1.2018