Hankinta

Suunnittelijan kanssa yhdessä laadittu toimintokuvaus talon järjestelmistä auttaa laitteiden ja järjestelmien hankinnassa ja tarjousten pyytämisessä.

Toimintokuvaukseen on hyvä pyytää dokumentaatio etenkin taloautomaatiojärjestelmien tiedonsiirrosta ja järjestelmien toivotusta integroinnista.

1. Pyydä tarjoukset järjestelmätoimittajilta.

Liitä mukaan toimintokuvaus sekä dokumentaatio järjestelmän tiedonsiirroista sekä toivotusta integroinnista.

Toimintokuvauksen pohjana voit käyttää Energiatehokas koti -tarkistuslistaa:
Energiatehokas koti -tarkistuslista

2. Selvitä standardointi, ylläpito, huolto ja varaosien saatavuus.

Selvitä tarjottujen järjestelmien standardipohja sekä laitteiden ylläpidon, huollon ja varaosien saatavuus myös jatkossa, kysy takuuehdoista ja pyydä tietoja huolto- ja ylläpitopalveluista sekä niiden kustannuksista.

3. Vertaile.

Vertaile tarjouksia yhdessä suunnittelijan kanssa ja pyytäkää tarvittaessa lisätietoja.

4. Valitse itsellesi ja taloosi sopivin ratkaisu.

Ennen hankintaa kannattaa selvittää valmistajan takuuehdot ja tukimahdollisuudet, ettei koko järjestelmää jouduta uusimaan esimerkiksi puutteellisen tuen takia. Selvitä myös mahdollisuudet liittyä muihin järjestelmiin (gateway).

Pientalon automaatiojärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää myös huollettavia sekä vikaantuvia osia.  Jotta järjestelmä palvelisi asukasta läpi rakennuksen elinkaaren, on kiinnitettävä huomiota myös huollon ja varaosien saatavuuteen.

Järjestelmän asentajille ja urakoitsijoille tarjottava koulutus on yksi laatutekijä, johon kannattaa kiinnittää valintaa tehtäessä huomiota. Toinen laatutekijä on alan sertifiointi (esimerkiksi KNX-sertifikaatti).


Sivua päivitetty viimeksi 29.1.2018