Automaation mahdollisuudet


Taloautomaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia talon toimintojen ohjaukseen ja säätöön. Taloautomaation ohjausta voidaan muunnella erilaisille käyttäjille ja erilaisiin käyttötilanteisiin.
Palaa otsikoihin

Etäkäyttö ja -valvonta

Moderneissa taloautomaatiojärjestelmissä on usein mahdollisuus etäkäyttöön ja -valvontaan. Talon automaatioon kytkettyjä järjestelmiä voi ohjata etänä esimerkiksi puhelimella tai muulla mobiililaitteella. Asukas voi esimerkiksi pudottaa talon sisälämpötilaa siksi aikaa, kun on poissa, ja nostaa lämpötilaa jo ennen kuin palaa kotiin jopa täysin automaattisesti perheen mobiililaitteiden sijainnin perusteella.

Etäkäyttö ja -valvonta antavat mahdollisuuden myös valvoa taloa muutenkin: seurata sisälämpötilaa, valaistusta ja jopa sitä, kuka kotona on paikalla silloin kun ovipuhelin, valvontakamerat ja lukitusjärjestelmä on kytketty mukaan ohjaukseen. Etähallinta mahdollistaa myös sen, että automaatiotoimittaja tai erillinen palveluntarjoaja voi seurata asukkaan puolesta taloa etänä ja säätää teknisiä järjestelmiä toimivammiksi ja korjata säätöjä ilman paikalla käyntiä.
Palaa otsikoihin

Teknisten järjestelmien toiminnan optimointi

Optimoinnissa voidaan hyödyntää automaation keräämää tuntimittausdataa yhdistettynä paikallisiin sääennusteisiin. Käytännössä optimoinnissa viritetään järjestelmän säätöpiirit, aikaohjelmat ja kaikki asetetut arvot siten, että järjestelmän avulla energiansäästö optimoidaan ja samalla järjestelmät tuottavat halutut olosuhteet ympäri vuoden riippuen siitä ollaanko mukavuustilassa vai säästötilassa.
Palaa otsikoihin

Lämmityksen ohjaus

Lämmityksen ohjauksella voidaan varmistaa lämmityksen toiminta ja parantaa lämmityksen energiatehokkuutta. Samoin voidaan huolehtia siitä, että lämmitykseen käytetään kulloinkin edullisinta energiaa ja ennakoidaan sekä säätila että hintavaihtelut. Jos pientalossa on käytössä esimerkiksi kaksi lämmitysjärjestelmää, voidaan automaatiolla varmistaa, että järjestelmät toimivat yhdessä tehokkaasti ja varmasti.
Palaa otsikoihin

Takkakytkin

Tulisijan sytytys onnistuu helpommin, mikäli käytössä on ilmanvaihtokoneeseen liitetty niin sanottu takkakytkin. Ilmanvaihtokone tuo tilapäisesti sisätiloihin hieman enemmän ilmaa kuin talosta poistuu eli kone luo sisälle ylipaineen, kun siellä normaalisti on lievä alipaine. Tulisija syttyy helpommin ja ylimääräinen ilma poistuu avoimen hormin kautta. Takkakytkintä ei tarvita, mikäli tulisija ottaa paloilman suoraan ulkoa.
Palaa otsikoihin

Valaistuksenohjaus

Valaistusta voidaan ohjata sen mukaan, miten talossa oleskellaan. Ohjaus voidaan toteuttaa esimerkiksi tilatietojen mukaan: ”Kotona”-tilassa kaikki valot saavat palaa koko kodissa, mutta ”Poissa”-tilassa valaistusta vähennetään. Järjestelmään voidaan liittää valoisuusanturi, jonka avulla sisätiloissa voidaan mitata ulkoa ikkunoista ja sisältä valaisimista tulevaa valoisuutta. Valot syttyvät vain, kun valoisuus ei riitä.

Valaistusta voidaan ohjata myös eri käyttötilanteiden mukaan: aamu- ja yövalaistus, eri valaistustaso juhliin tai illallisiin, television katseluun, jne. Yövalaistus voidaan toteuttaa myös yhdistettynä liiketunnistimeen, jolloin yövalaistus syttyy, kun liiketunnistin havaitsee liikettä ja näin valaistuksella parannetaan liikkujan turvallisuutta.
Palaa otsikoihin

Pistorasiaohjaus

Myös pistorasiat voidaan kytkeä tilaohjaukseen. ”Poissa”-tilassa ohjattujen pistorasiaryhmien sähköt kytketään pois päältä, jolloin mahdollisesti päälle jääneistä sähkölaitteista, kuten silitysraudasta tai kahvinkeitimestä, ei aiheudu vaaratilanteita. Saunan kiuasta ei yleensä voi kytkeä päälle etänä, jotta kiukaasta ei aiheudu palovaaraa. Joillakin kytkimillä voidaan varmistaa, että kiuas menee päälle vasta silloin kun saunan ovi on avattu ja tilassa on käyty tarkistamassa, ettei kiukaan päälle kytkeminen aiheuta vaaratilannetta (esimerkiksi ettei kiukaan päälle ole tippunut pyyhettä tai muuta syttyvää).
Palaa otsikoihin

Turvallisuus: vesivahingot, palo- ja murtohälytykset

Vesivahinkojen torjunta tai ainakin vahinkojen minimointi onnistuu lisäämällä järjestelmään vesivuoto-, lämpötila- ja jäätymisvaarahälytyksiä. Teippianturit havaitsevat valvottavan materiaalin pinnalla olevan vesivuodon, ja sulkevat tarvittaessa päävesiventtiilin ja automaatiojärjestelmä hälyttää paikallisesti tapahtuneesta viasta. Useimmat taloautomaatiojärjestelmät lähettävät asiakkaalle myös tekstiviestihälytyksen vuodosta.

Palohälytyksen sattuessa järjestelmä pysäyttää automaattisesti ilmastointijärjestelmän savun leviämisen estämiseksi ja mahdollisesti ohjaa valaistuksen päälle halutuissa tiloissa, jotta talosta on turvallista poistua. Murtohälytys voidaan myös liittää osaksi automaatiota. ”Poissa”-tilassa esimerkiksi oven avauksesta, liiketunnistimesta tai valokatkaisijan käytöstä lähtee hälytysviesti talon omistajalle, jos läsnäolotilaa ei ole vaihdettu viimeistään sisään tullessa taloon.

Sähköpostiin tallentuvat hälytyksien lokitiedot helpottavat hälytyksien aiheuttamien syiden jälkiselvittelyjä, sillä niistä on mahdollsista nähdä mitä on tapahtunut ja missä järjestyksessä.
Palaa otsikoihin

Ikäihmisiä ja erityisryhmiä palvelevat ratkaisut

Taloautomaatioratkaisuilla voidaan ottaa huomioon asukkaan iän myötä tulevat vaikeudet kuten muistin heikkeneminen ja liikuntavaikeudet. Kodista on tärkeää pystyä kytkemään pois päältä tietyt, mahdollisia vaaratilanteita aiheuttavat sähköryhmät, kun havaitaan, että asukas on poistunut kotoaan tai huomataan, että sähkölaite, kuten liesi, on ollut huomattavan kauan päällä.

Kun kyse on henkilöstä, jonka liikkumista on hyvä seurata, voi järjestelmä lähettää ilmoituksen omaisille, mikäli asukas on viipynyt WC:ssä poikkeuksellisen pitkän aikaa tai jos hän on poistunut rakennuksesta kylmään vuoden aikaan. Älykäs automaatiojärjestelmä voi myös ilmoittaa asukkaalle, milloin on aika ottaa lääkkeet tai järjestelmä voi ilmoittaa hoitajille tai omaisille, jos asukas on kaatunut.

Älyjääkaapilla voidaan toteuttaa vanhusten ja erityistä tukea tarvitsevien hoitoon useita eri toimintoja. Jääkaappi voi hälyttää, jos asukas ei ole avannut jääkaappia moneen päivään ollessaan asunnossa, tai valvomalla jääkaapin sisältöä voidaan seurata, syökö asukas riittävän usein.

Turvallisuutta voidaan lisätä myös valaisemalla reitti WC-tiloihin automaattisesti, esimerkiksi liiketunnistimien, vuodeanturin tai lattia-anturin avulla. Myös liiasta passiivisuudesta voidaan lähettää hälytys omaisille tai kotihoidolle, jos esimerkiksi liiketunnistimet eivät ole havainneet liikettä, valoja ei ole sytytetty tai vettä ei ole käytetty. Ohjauksia on myös mahdollista toteuttaa puheohjauksella, jolloin asukkaan ei tarvitse liikkua esimerkiksi halutessaan sammuttaa valot.

Palaa otsikoihin


Sivua päivitetty viimeksi 25.1.2018