Automaation edut ja sen tuomat helpotukset

Perustietoa taloautomaatiosta ja sen eduista

Kattavalla ja älykkäällä taloautomaatiolla voidaan seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikan kokonaisuutta tehokkaasti ja helposti.

Pientalojen eri tekniset järjestelmät sisältävät nykyisellään jo paljon älyä ja ohjattavuutta. Esimerkiksi lämmitystä voidaan ohjata säätietojen ja sisälämpötilojen perusteella, ilmanvaihtoa ilman laadun mukaan, tai yksittäisiä lamppuja vaikka älypuhelimella.

Pääosin automaatiojärjestelmän tarkoituksena on olla asukkaalle täysin huomaamaton ja vaivaton käyttää.

Hyvin toteutetulla rakennusautomaatiolla voidaan seurata:
 • Lämpöenergian kulutusta ja tuotantoa, kuten kaukolämmön kulutusta, maalämpöpumpun tuotantoa, esimerkiksi sitä kuinka paljon energiaa saadaan maasta ja kuinka paljon tuotetaan sähköllä.
 • Sähkönkulutusta ja -tuotantoa sekä akuston tilaa.
 • Vedenkulutusta.
 • Muita mittaustietoja, kuten kosteutta, sisälämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta.
 • Talotekniikan toimintaa kokonaisuutena.
 • Palo- ja murtovaroittimien tilaa.
 • Turvakameran kuvaa.

Automaation etuja:
 • Sisäilmaston ylläpito
 • Valaistuksen säätö ja ohjaus
 • Energiansäästö
 • Seurattavuus / Mittaukset
 • Etäohjaus ja -valvonta
 • Hälytykset
 • Turvallisuus

Sisäilmaston ylläpito

Reaaliaikaisen ja tarpeenmukaisen säädön ansiosta taloon saadaan aina hyvä sisäilmanlaatu ja talon rakenteet pysyvät hyvässä kunnossa. Myös turha energiankulutus vähenee erityisesti silloin kun rakennus on tyhjillään. Kosteuden tai hiilidioksiditason noustessa liikaa, automaatio tehostaa ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtoa voidaan ohjata myös ilmanlaadun perusteella ja huolehtia näin siitä, että tilojen ilmanvaihdon vähimmäisvaatimukset täyttyvät aina.

Valaistuksen säätö ja ohjaus

Automaatiolla voidaan ohjata valaistusta tarpeenmukaisesti. Ohjaus voidaan toteuttaa hämärä- tai kellokytkimillä sekä liiketunnistuksella. Valaistus voidaan määritellä syttyväksi vasta sitten, kun luonnonvaloa ei ole riittävästi tai niin, että tarvittaessa valaistusta voidaan lisätä. Liiketunnistimella valot syttyvät silloin kun huoneessa tai talon ulkopuolella on liikettä, ja valot sammuvat tietyn ajan kuluessa siitä, kun tiloista poistutaan. Liiketunnistinta voidaan hyödyntää sisätilojen lisäksi ulkoalueilla.

Valaistusta voidaan ohjata myös vuorokauden aikojen tai eri käyttötilanteiden mukaan: aamu- ja yövalaistus, illalliset, juhlat, joulunkoristevalaistus, jne.

Energiansäästö

Tarpeenmukainen säätö säästää energiaa ja pienentää energialaskua tinkimättä sisäilman laadusta. Energiansäästö voi olla merkittävää, kun lämmitys ja ilmanvaihto on mahdollista asettaa minimille silloin kun talossa ei oleskella, ja palauttaa säädöt normaalitasolle sopivasti ennen kotiin palaamista ohjaamalla laitteita etäsäädöllä esimerkiksi matkapuhelimen avulla.

Seurattavuus / Mittaukset

Mittaustietoja hyödyntämällä voidaan järjestelmää säätää toimimaan tehokkaammin ja käyttäjän tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti. Mittauksista saadun datan tärkein käyttökohde on lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaus, jotka optimoimalla saadaan aikaan hyvä sisäilman laatu ja säästetään energiaa.

Mittauksia voidaan kohdistaa muun muassa seuraaviin osa-alueisiin:
 • Sisäilman kosteus ja hiilidioksidipitoisuus
 • Muiden kaasujen, kuten radonin pitoisuudet
 • Koneellisen ilmanvaihdon aikaansaama paine-ero
 • Sisälämpötilat 
 • Valoisuus
 • Lämpöenergian kulutus
 • Lämpöpumpun COP-mittaukset
 • Sähköenergian kulutus laitetasolla
 • Oman sähkön tuotanto sekä oman sähkövaraston (=akuston) tila

Mittauksia tarkastelemalla voidaan myös tulkita laitteiden ja järjestelmän kuntoa. Esimerkiksi vedenkulutuksen seurannalla voidaan huomata vuotava WC-istuin tai ilmanvaihdon toimintaa seuraamalla voidaan selvittää ovatko suodattimet likaantuneet.

Etäohjaus ja etävalvonta

Valvonta- ja ohjausjärjestelmät, joita voidaan käyttää etäohjauksella esimerkiksi puhelimella tai tabletilla, helpottavat etenkin runsaasti matkustavia asunnon omistajia. Mobiilisovelluksella voidaan esimerkiksi katkaista sähkönsyöttö kerralla kaikista halutuista pistorasioista, esimerkiksi halutuilta keittiölaitteilta.

Etähallintaa käyttämällä matkalla ei tarvitse miettiä jäikö kahvinkeitin päälle tai voi ehkäistä vesivahingot sulkemalla päävesihanan. Poissaoloajan säästöasetukset voidaan myös automatisoida aktivoitumaan silloin kun kaikki perheen jäsenet ovat poistuneet talosta ja taas automaattisesti palautumaan normaalitilaan, kun järjestelmä havaitsee mobiililaitteiden GPS-paikannuksen avulla, että joku asukkaista on palaamassa kotiin.

Matkalla ollessaankin asukas voi seurata kaikkea asunnossa tapahtuvaa helposti ja tarkistaa näin talon olosuhteet. Älypuhelimesta voidaan tarkistaa palo- ja murtovaroittimien tila sekä tarkkailla turvakameran kuvaa. Ovipuhelimen etäohjauksella voi avata oven esimerkiksi omalle lapselle jos tämä on unohtanut oman avaimensa kotiin tai vaikka verkkokaupasta tilattujen pakettien tuojalle.

Hälytykset

Omaan puhelimeen saadaan ilmoitus esimerkiksi tekstiviestillä, kun talon sisälämpötila on laskenut liian alas ja talossa on jäätymisvaara, kun kiertovesipumppu on pysähtynyt tai jos talossa on tapahtunut vesivuoto.

Turvallisuus

Turvallisuuteen liittyy sekä omaisuuden että henkilöiden suojaaminen. Hyödyllinen ominaisuus on esimerkiksi läsnäolon simulointi, joka asukkaiden poissa ollessa luo esimerkiksi valaistusta ja kaihtimia ohjaamalla vaikutelman kuin talossa oltaisiin kotona. Tämä ehkäisee tehokkaasti murtovarkaiden halua tunkeutua asuntoon luvatta. Myös paloilmaisinjärjestelmä voidaan integroida samaan automaatiojärjestelmään rakennuksen muiden ohjausten kanssa.


Sivua päivitetty viimeksi 25.1.2018