Asennus ja käyttöönotto

Automaatiojärjestelmän asennus- ja käyttöönottovaiheessa on hyvä varmistaa, että järjestelmä toimii, kuten sen on suunniteltu toimivan. Tärkeää on, että asennusvaiheessa neuvotellaan suunnittelijan kanssa, mikäli toteutuksessa joudutaan suunnitelmasta syystä tai toisesta poikkeamaan, tai suunnitelmassa havaitaan vikoja. Suunnittelijan tehtävä on varmistaa, että muutokset ja korjaukset eivät muuta järjestelmän toimintaa.

Valitse urakoitsija hyvin – asennustyöhön ammattilaiset

Automaatio vaatii yleensä erityisosaamista urakoitsijalta, joten tekijät on valittava hyvin. Urakoitsijan omat asentajat ovat hyvin perillä omien laitteidensa asennuksesta, mutta eri toimittajien laitteita yhdistettäessä on hyvä varmistaa järjestelmän toimivuus.

Asennusvaiheessa keskustelu toimittajien ja suunnittelijan välillä on tärkeää.

Tietoja taloautomaatiojärjestelmien suunnittelijoista, urakoitsijoista ja asentajista löytyy muun muassa KNX Finlandin verkkosivuilta: Urakoitsijat ja suunnittelijat

Varmista, että saat kaikki asiakirjat ja tietokannat itsellesi

Hyvä dokumentaatio auttaa sekä järjestelmän asennuksessa, ylläpidossa ja huollossa että jatkossa uusien ominaisuuksien ja toimintojen käyttöönotossa. Säilytä saadut asiakirjat tallessa. Halutessasi lisä- tai muutostöitä järjestelmääsi, pyydä suunnittelijoilta tai järjestelmätoimittajilta apua.

Vähimmäisdokumentit, joiden tulee sisältyä järjestelmänluovutukseen:
  • Dokumenttiluettelo ja salasanaluettelo
  • Laiteluettelo
  • Toimintakuvaukset: vähintään huonekortit sekä prosessikuvaukset
  • Järjestelmäkaavio
  • Alkuperäiset asetusarvot ja testausraportit
  • Paikannuskaaviot
  • Keskuskaaviot, jos järjestelmä sisältää keskuksiin asennettuja komponentteja, kuten releitä
  • Järjestelmästä riippuen varmuuskopio, joko muistitikulla, CD-/DVD-levyllä, tai valmistajan/toimittajan tietokannassa/pilvipalvelussa.

Käyttöönottovaiheessa testaus ja säätö sekä asukkaan käytönopastus

Varmista, että hankintasopimukseen sisältyy järjestelmän testaus ja säätäminen käyttöönottovaiheessa. Järjestelmän säätöjä joudutaan usein muokkaamaan myös käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi vuodenajan vaihtuminen ensimmäisen kerran tuo tarpeen tarkistaa järjestelmän säädöt.

Käyttöönoton yhteydessä on asukkaalle annettava riittävä käytönopastus, luovutettava tarvittava dokumentointi sekä laadittava ja toimitettava käyttöönottotarkastuspöytäkirja.


Sivua päivitetty viimeksi 25.1.2018