Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta ilmanvaihtoputkiston kautta. Pumppu siirtää lämmön senhetkisen tarpeen mukaan tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Poistoilmalämpöpumppu vaatii toimintaansa tuloilma- ja poistoilmakanaviston. Mallista riippuen poistoilmalämpöpumpulla voidaan usein myös viilentää sisäilmaa.

Energiaa saadaan poistoilmasta vuositasolla hyödyksi noin 60-70 prosenttia. Poistoilmasta saadaan energiaa talteen edellyttäen että ilmanvaihto on tarpeeksi tehokasta. Mitä enemmän talossa on sähkölaitteita ja valoja päällä, sitä paremmin energiaa saadaan myös talteen. Toisin sanoen talon ollessa tyhjillään talvipakkasilla pari viikkoa, tarvitaan lisälämpöä enemmän. Lisälämpö tuotetaan useimmiten lämpöpumpun vesivaraajan sähkövastuksella.

Lisäksi puuta tai sähköä

Poistoilmalämpöpumpulla ei voida tuottaa kaikkea talon tarvitsemaa energiaa. Talossa, jossa on poistoilmalämpöpumppu, kannattaa erityisesti pakkasjaksojen aikana polttaa puuta, jolloin voidaan pienentää ostettavan sähköenergian määrää.

Poistoilmalämpöpumppu on kannattavin matalaenergia-uudistalossa. Koska lämmönlähteenä on aina talon noin 21-asteinen sisäilma, poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä vuodenajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta vakioteholla (useimmiten vain noin 2-3 kW) lämmitystehoa suuruusluokaltaan 500 m3 talossa ilman sähkövastusta.

Poistoilmalämpöpumpun hankinta on kannattavinta kun sisätilavuus on suuri suhteessa lämmitystehon tarpeeseen nähden. Siksi sitä ei voi suositella saneerauskohteisiin eikä B-energialuokkaa huonompiin uudistaloihinkaan. PILP korvaa samalla ilmanvaihtokoneen. PILP-investointi maksaa 150 m2 uudistalossa noin 6 000-13 000 €.

Poistoilmalämpöpumppu huolehtii talon huonetilojen lämmityksen lisäksi ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Poistoilmalämpöpumppu poistaa ilmanvaihtolaitteen tavoin ilmaa myös talon kosteista tiloista. Talossa, jossa on poistoilmalämpöpumppu, ei tarvita erillistä ilmanvaihtokonetta eikä LTO-laitetta.


Sivua päivitetty viimeksi 29.3.2017