Kuinka voin säästää energiaa?

Rakenneosat

Rakenneosien energiatehokkuuden parantaminen alentaa johtumislämpöhäviöitä jopa yli 50 prosenttia. Paremmuutta voi hakea eristekerroksien paksuntamisella ja tehokkaampien eristeiden valinnalla. Parhaat lämpöeristeet ovat tyhjiöeristeitä.

Lisätietoa lämpöeristyksestä:

Lämmöneristys

Talo noussut vauhdilla – tammikuu 2013 – Seurantakohde Villa Isover


Ikkunat

Parhaat A++ -energialuokan ikkunat ovat energiatehokkuudeltaan parempia kuin alkuperäinen 1960-luvun talon seinä on. Uudet ikkunat ovat erittäin ilmatiiviitä ja ikkunoiden ominaisuuksia voi valita yksilöllisesti esimerkiksi ilmansuuntien mukaan.

Energiatehokkaimmat ikkunat löytyvät Motivan verkkosivuilta:

Luokitellut ikkunat – Motiva Oy

Ikkunoiden asennus Matalaenergiatalo Kontioon


Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmitys koostuu kulutusperusteisesta lämmitysenergiasta ja varaajan lämpöhäviöistä (lämpöhäviöistä noin 30-60 % saadaan vuositasolla hyödyksi tilojen lämmitykseen).

Ison varaajan lämpöhäviöt ovat suuremmat kuin pienen. Varaajien eristyskyvyssä on suuriakin eroja. Energiatehokkaassa varaajassa on 50-100mm polyuretaanieristys.
Varaajan lämpötilan ja kulutuksen alentaminen johtaa energiankulutuksen vähenemiseen käyttövesivaraajan osalta.

Lisätietoa käyttöveden kulutuksesta:

Käyttövesi


Ilmatiiveys

Ilmatiiveys on yksi rakentamisen laadun mittari. Parhaiden talojen ilmatiiveysluku on vain 10-20 prosenttia tavanomaisiin uudistaloihin verrattuna. Uusissa uudistaloissa normaalitaso on noin n50=2,0–4,0. Luku kertoo kuinka monta kertaa rakennuksen ilmatilavuuden verran ilmaa vuotaa rakenteiden läpi. Ilmatiiveysluvun yksikkö on 1/h (”kertaa tunnissa”). Vanhoissa taloissa luku on tyypillisesti 4-16.

Mitä pienempi n50-luku on sitä vähemmän talo vuotaa ilmaa ja sitä vähemmän energiaa kuluu ilmavuotoina. Jos ilmatiiveyttä ei ole mitattu tai muulla tavoin varmennettu, oletetaan ilmatiiveyden arvoksi n50=4,0 1/h.

Energiatehokkaalle talolle ilmatiiveystavoitteen tulisi olla 1,0 1/h tai alempi. Passiivitalojen ilmatiiveysvaatimus on, että n50-luku on enintään 0,6 1/h. Tiiveimmät talot ovat n50-arvoltaan 0,1-0,6 1/h.

Koska nykyaikaisessa uudistalossa on pääsääntöisesti koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, ei ilmatiiviyden parantaminen sellaisenaan johda suurempaan rakenteen kosteusvaurioriskiin. Hyvän ilmatiiveyden saavuttaminen edellyttää kuitenkin korkeaa työn laatua ja huolellisuutta.

Lisätietoa ilmatiiveydestä ja sen mittaamisesta:

Ilmanpitävyys


Lämmöntalteenotto


Lämmöntalteenotto on parhaissa ilmanvaihtokoneissa peräti 80-90% vuositasoa. Tehokkaan lämmönvaihtimen ohella parhaissa laitteissa on lämpöpumpputehostettu lämmöntalteenotto.

Tehokkaasta lämmöntalteenotosta kannattaa maksaa enemmänkin, se kannattaa.

LIsätietoa lämmöntalteenotosta:


Ilmanvaihto


Energiatehokas lämmitysjärjestelmä


Tilojen ja käyttöveden lämmityksessä syntyvää energiankulutusta voidaan vähentää tehokkaasti kytkemällä lämmitys- ja käyttövesijärjestelmään maalämpöpumppu- tai aurinkolämpöjärjestlmä tai hyödyntämällä puuta polttoaineena.

Lisää aiheesta:


Lämmitys

Teknisiä ratkaisuja – Plusenergiatalo – Talo2020


Taloussähkö


Taloussähkön kulutukseen vaikuttavat elektroniikka, valaistus ja kodinkoneet sekä asukkaiden käyttötottumukset. Valitsemalla A++ -energialuokan kodinkoneet ja mahdollisuuksien mukaan LED-valaistuksen, säästöpotentiaali taloussähkössä on vuositasolla 50-70 prosenttia.

Aurinkosähköllä voidaan kustannustehokkaasti tuottaa yli 50 prosenttia talon vuotuisesta sähköenergian tarpeesta.

Lisää aiheesta:

Aurinkosähköseuranta 9/2013-8/2014 – Nollaenergiatalo Villa Isover

Lisää tietoa energiansäästöstä ja energiapiheimmistä laitteista:

Kestävä kuluttaminen ja hankinnat – Motiva Oy
Sivua päivitetty viimeksi 9.1.2018