Rakennuslupa

Rakennuslupa haetaan rakennusvalvontavirastosta kirjallisesti. Lupa-asiakirjojen laatiminen ja niiden täydentäminen on parasta antaa pääsuunnittelijan tehtäväksi. Näin suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat heti pääsuunnittelijan tietoon.

Jos suunnitelma on puutteellinen, pysähtyy rakennuslupahakemuksen käsittely, kunnes suunnitelmaa on siltä osin täydennetty tai korjattu.

Rakennusluvan liitteenä on energiaselvitys, joka sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:
  • rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen;
  • ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho;
  • rakennuksen lämmitysteho;
  • arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta;
  • energiankulutus rakennuspaikkakunnalla; ja
  • rakennuksen energiatodistus.


Sivua päivitetty viimeksi 9.1.2018