Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi henkiseen suorituskykyyn

Sisäilman laatu vaikuttaa monella tavalla koettuun hyvinvointiin. Ilmanlaatuun vaikuttavat muun muassa hiilidioksidin, typpidioksidin, otsonin ja pienhiukkasten määrä ilmassa sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt ja joistakin rakenneaineista haihtuvien aldehydien pitoisuus ilmassa.

Kolmen yliopiston, Harvard University, Syracuse University ja State University of New York Upstate Medical University, kesäkuussa 2016 julkaisemassa tutkimuksessa havaittiin, että huoneilmanlaadun parantamisella oli merkittävä vaikutus koehenkilöiden ongelmanratkaisukykyyn. Suurimmat erot havaittiin strategiatehtävien suorittamisessa ja tiedon soveltamisessa.

Ilmanvaihdon tehostaminen parantaa ilmanlaatua

Sisäilman laatua voidaan parantaa ilmanvaihtomäärää lisäämällä. Energiansäästön varmistamiseksi ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteeksi kannattaa valita malli, jonka lämmöntalteenottokyky on mahdollisimman korkea. Laadukkaimmilla ilmanvaihtokoneilla saadaan poistoilman lämmöstä vuositasolla talteen jopa 80 prosenttia.

Ilmanvaihtokone on puhdistettava tarvittaessa, ja sen suodattimet on vaihdettava riittävän usein myös energiansäästön varmistamiseksi. Monissa ilmanvaihtokoneissa on karkeasuodattimen lisäksi myös tuloilman hienosuodatin, joka suodattaa ilmasta pienhiukkasia.

Tuloilman jälkilämmitys voidaan hoitaa uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä lämmitysmuodolla.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017