Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

EU:n tasolla rakennusten energiankäyttöä säädellään muun muassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivillä (2010/31/EU). Energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta.

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi vaikuttaa sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Direktiivi sisältää kolme eri pääaluetta:
  • energiatodistuksen käyttöönotto;
  • energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset; ja
  • lämmityskattiloiden ja ilmastointilaitteiden määräaikaistarkastukset.

Energiatehokkuusdirektiivi luo kehyksen rakennusten energiatehokkuuden parantamiselle ja määrittelemiselle unionin jäsenmaissa. Direktiiviä sovelletaan kansallisella tasolla ottamalla huomioon maan ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet, sisäilmastolle asetetut vaatimukset ja kustannustehokkuus.Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017