Energiaselvitys

Uuden rakennuksen rakennusluvan liitteenä tulee olla energiaselvitys. Keskeinen energiaselvityksen osa on energiatodistus.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat osat:
  1. Selvitys siitä, että rakennuksen lämpöhäviöt ovat määräysten mukaiset.
  2. Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon laskenta.
  3. Arvio rakennuksen lämmitystehontarpeesta.
  4. Arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta (ja tarvittaessa jäähdytystehon tarve).
  5. Arvio rakennuksen todellisesta energiankulutuksesta.
  6. Energiatodistus.
Energiaselvitys on siis huomattavasti laajempi selvitys rakennuksen energiankäytöstä kuin energiatodistus. Energiaselvitystä kannattaa käyttää aktiivisena työkaluna sekä apuna suunnittelijoiden keskinäisessä työssä.


Sivua päivitetty viimeksi 15.1.2016