Määräykset

Rakentamista ohjaavien määräysten tavoitteena on karsia pois tehottomimmat ratkaisut. Mikään ei estä tekemästä energiatehokkaampia taloja. Suomalaiset pientalorakentajat ovatkin perinteisesti eristäneet talonsa yleensä määräyksiä paremmin.

Suomessa rakennusten energiankäyttöä ohjataan useilla rakentamismääräyskokoelman osilla. Lisäksi niissä on sisäilman laatua ja rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen liittyviä vaatimuksia. Määräykset ovat velvoittavia, mutta niissä on myös paljon opastavia ohjeita. Myös muita kuin ohjeissa esitettyjä ratkaisuja voi käyttää, kunhan rakentamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät. Eristämistä koskevat uudistuneet määräykset astuivat voimaan 1.1.2010.

Euroopan laajuudessa rakennusten energiatehokkuutta ohjataan Rakennusten energiatehokkuusdirektiivillä.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017