Joutsenmerkitty talo on energiatehokas – ja paljon muutakin

Joutsenmerkki on monelle tuttu merkki WC-papereista ja puhdistusaineista, mutta harvempi tietää, että myös pientalo voi olla Joutsenmerkitty. Merkin saaminen edellyttää, että talo on energiatehokas, talossa on hyvä sisäilma, taloon on käytetty ympäristön kannalta parhaita rakennusmateriaaleja, ja se on rakennettu laadukkaasti. Joutsenmerkitty talo on ympäristöystävällinen talo.

Pientalon lisäksi myös rivitalot, kerrostalot sekä päiväkoti- ja koulurakennukset voivat saada Joutsenmerkin. Kriteerit löytyvät Joutsenmerkin verkkosivuilta.

Talotehtaille suunnattu merkki

Joutsenmerkin hankkiminen vaatii paljon työtä. Talon pitää täyttää sille asetetut tiukat kriteerit. Tämä vaatii hyvää suunnittelua, tarkkuutta rakennusmateriaalien hankinnoissa sekä laadukasta rakentamista. Kriteerien täyttyminen pitää myös pystyä osoittamaan. Työn määrä on yksittäiselle hartiapankki-rakentajalle suuri. Joutsenmerkki onkin suunnattu ensisijaisesti talotehtaille ja rakennusyrityksille.

Vähintään energialuokkaa B

Joutsenmerkityn talon tulee olla energiatehokas, vähintään energialuokkaa B. Pientalojen osalta tämä taso on saavutettavissa hyvällä suunnittelulla ja tavanomaisilla mutta energiatehokkailla ratkaisuilla. Kerrostaloissa energialuokka B on haastavampi, vain muutama prosentti uusista kerrostaloista on energialuokkaa B.

Energialuokan lisäksi Joutsenmerkki edellyttää että ulkovalaistus on tarveohjattua, että kodinkoneet ovat energiatehokkaita (vähintään A-A++, riippuen laitteesta). Lisäksi Joutsenmerkki ohjaa käyttämään paikalla tuotettua energiaa (aurinkopaneelit tai -keräimet, lämpöpumput, jäteveden lämmöntalteenotto).

Vastuullista puutavaraa

Joutsenmerkityn talon voi rakentaa useasta eri materiaalista. Joutsenmerkki kuitenkin kannustaa puun käyttämiseen rakennusmateriaalina. Taloon käytettävän puun alkuperä on tunnettava. Puutavarasta vähintään 70 prosenttia tulee olla sertifioitua PEFC- tai FSC-järjestelmien mukaan. Taloon ei saa käyttää uhanalaisia tai useimpia trooppisia puita. Kielletyt puulajit on listattu englanninkielisen Nordic Ecolabelling -verkkopalvelun, Forestry Requirements -sivulle.

Hyvä sisäilma

Joutsenmerkki edellyttää talolta hyvää sisäilmaa. Hyvä sisäilma on huomioitava jo suunnitteluratkaisuissa. Ennen rakentamista on tehtävä radonkartoitus ja sen mukaiset toimenpiteet. Rakentamisen kosteudenhallinta tulee olla pätevää ja hyvin dokumentoitu. Materiaalien sisäilmapäästöjen tulee olla vähäiset, erityisesti formaldehydin osalta. MDF-levyn osalta riittää M1-päästöluokitus, mutta suurelta osin edellytetään tiukempaa tasoa.

Tarkkaan tutkitut rakennusmateriaalit

Joutsenmerkki edellyttää, että lähes kaikki rakentamisessa käytetyt materiaalit ja kemikaalit on tutkittava. Sellaisia materiaaleja, joissa on käytetty ympäristölle tai terveydelle haitallisimpia kemikaaleja, ei saa käyttää. Tällä halutaan varmistaa, että talo on terveellinen ja turvallinen asua. Sillä myös varmistetaan, että talon materiaaleja voi kierrättää talon elinkaaren loppupäässä.

Laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu

Jotta talo olisi oikeasti ympäristön kannalta hyvä talo, tulee sen olla laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu. Joutsenmerkki edellyttääkin talon rakentajalta laajaa laatujärjestelmää, joka kattaa myös aliurakoitsijat. Valmiin talon ilmatiiviys on mitattava ja sen on vastattava suunnitelmia.

Joutsenmerkki yleistyy taloissa

Suomessa Joutsenmerkki on vielä uusi asia taloissa. Muissa Pohjoismaissa on rakennettu jo tuhansia Joutsenmerkittyjä asuntoja, mutta Suomessa vasta muutama. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Vuoden 2016 aikana Suomeen ollaan rakentamassa ensimmäistä Joutsenmerkittyä pientaloa ja useita muitakin kohteita. Voit seurata hankkeiden etenemistä Joutsenmerkin verkkosivuilta.Sivua päivitetty viimeksi 20.5.2016