Energiatehokkaan kodin edut

Toimiva ja mukava

Hyvin suunniteltu matalaenergiatalo vastaa asukkaidensa tarpeisiin ja mukautuu elämänmuutoksiin. Siinä on hyvä ja helppoa asua ympäri vuoden ja kaikissa sääoloissa.

Terveellinen

Suomalaiset oleskelevat sisätiloissa valtaosan elämästään. Suuri osa sisäilmaston aiheuttamista ongelmista ja oireista liittyy lämpötilojen ja ilmanvaihdon huonoon hallintaan. Kunnollisen eristyksen ansiosta energiatehokas koti on tasaisen lämmin ja vedoton.

Tarpeenmukainen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla varustettuna auttaa pitämään sisäilmaston terveellisenä. Energiatehokkuutta ei tavoitella sisäilmanlaadun kustannuksella.

Taloudellinen

Energiatehokas koti saattaa olla hieman kalliimpi rakentaa, mutta sen asumiskustannukset ovat huomattavasti halvemmat kuin tavallisen talon. Energian hinnannousu tuntuu vähemmän ja talon arvo säilyy. Energiatehokas koti saa myös hyvän energiatodistuksen.

Valinnanvapaus

Energiatehokkaan kodin koko, arkkitehtuuri ja materiaalit voidaan valita vapaasti. Energiatehokas talo voidaan tehdä niin puurunkoisena kuin kivitalona. Tarvittavat tekniset ratkaisut sopivat kaikenlaisiin taloihin.

Vähäiset riskit

Energiatehokkaaseen kotiin ei tarvita mitään uusia materiaaleja, tekniikoita tai laitteita. Kaikki tarvikkeet löytyvät kaupoista ja osaaminen rakennusalan ammattilaisilta. Tekniikan yksinkertaisuus ja itseohjautuvuus pienentävät rakennusvirheiden riskiä, tekevät talosta helppokäyttöisen ja käyttökustannuksiltaan kohtuullisen.

Matalaenergiarakentaminen ei lisää kosteusriskejä verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen. Hyvistä suunnitelmista kannattaa maksaa – ne säästävät itsensä jo rakentamisen aikana.

Ympäristö

Pientalon koko elinkaaren aikaisesta ympäristökuormituksesta 80-90 % aiheutuu käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Energiatehokas koti kuluttaa energiaa ja kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin tavallinen talo. Ympäristökuormitus vähenee edelleen, jos talossa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi puuta, aurinkoa ja maalämpöä.

Hyvät kokemukset

Suomessa on 20 vuoden aikana rakennettu satoja energiaa säästäviä pientaloja tavallisille perheille. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä helppokäyttöisiin ja asumiskustannuksiltaan edullisiin koteihin.


Sivua päivitetty viimeksi 20.5.2016