Energiamittaukset – 1. vuosi

Talo2020:ssa on seurattu tuottoa ja kulutusta yhden vuoden ajan. Seurantakausi on noin 6/2015-6/2016.

Tekninen tila

 • Teknisessä tilassa sähköä kului 2 106 kWh, josta valtaosa osa kului ilmanvaihtokoneen puhaltimiin.

Lämmöntalteenotto savukaasuista

 • Savukaasuista lämpö otetaan savupiippuun muuratun nestekiertoisen lämmönsiirrinputkiston avulla.
 • Tulosten perusteella yhdestä takanlämmityksestä saadaan lämpöenergiaa veteen talteen 2–6 kWh, poltetun puun määrästä/laadusta ja takan alkulämpötilasta riippuen.
 • Suuri osa energiasta lämmöstä leviää ”perinteiseen tapaan” takan lämpösäteilynä, takka varaa lämpöä kiitettävästi seuraavan päivän puolellekin.
 • Yhdestä saunomiskerrasta saadaan lämmöntalteenotossa yli 8 kWh energiaa.

Aurinkolämpökeräimien tuotanto

 • Kohteessa oli etelään suunnatut keräimet ja kokonaispinta-alaltaan noin 6 m2
 • 1 945 kWh
 • Tuotto on laskennallisesti noin 324 kWh/m2

Maalämpöpumppu uusitaan

 • Laitteen kokonaiskulutus sähkövastuksen kanssa oli odotettua selvästi suurempi, ensimmäisen käyttövuoden aikana todettiin maalämpöpumpun olevan viallinen.
 • Alun perin vika havaittiin mittaustietojen perusteella.
 • Maalämpöpumppu kulutti 11 815 kWh.
 • Lämpökaivosta saatiin 3 783 kWh.
 • Lämpöpumpun tuottama energia yhteensä 15 598 kWh.
 • Kokonaisvuosihyötysuhde sähkövastuksen kanssa (viallisella) maalämpöpumpulla oli hyvin alhainen: 1,32.

Keittiön kulutus

 • 1 261 kWh

Sisäilman CO2-arvot

 • Tuloksia on vuoden pituiselta jaksolta.
 • Vuorokausikeskiarvot vaihtelivat enimmäkseen vuodenajasta riippuen 500:n ja 640:n välimaastossa. Hyvä sisäilma on CO2-pitoisuudeltaan alle 750 ppm (S1-luokka) ja alle 900 ppm (S2-luokka).
 • Tyypillinen ulkoilma on CO2-pitoisuudeltaan 350–450 ppm.
 • Talon sisäilman voidaan siis mittausten perusteella olevan jopa erittäin hyvälaatuinen CO2-pitoisuuden suhteen.


Sivua päivitetty viimeksi 19.4.2017