Energiatase

Käpylä 186 -talon talotekniikan aivoina on automaatiokeskus, joka ohjaa myös lämmitysjärjestelmiä. Automaatiokeskus kerää lisäksi laajaa mittaustietokantaa, joka voidaan lukea internetyhteyden kautta mistä vain.
Ilmanvaihdon ilmamäärät
Kuva 1. Rakenteissa olevien antureiden mittausarvot saa näkyviin taloautomaatiokeskuksen näyttöruudulle. Kuvassa ilmanvaihdon ilmamääriä mittaavien antereiden arvoja.

Laaja mittarointi

Talon mittarointi sisältää  talotekniikan mittaustietoja, varsin yksityiskohtaisen erittelyn taloussähkön kulutusjakaumasta, sekä tietoa 14:stä rakenteisiin sijoitetusta anturista. Antureilla mitataan tietyissä kohdissa talon rakenteiden lämpötiloja ja suhteellista kosteutta.
Anturit talon rakenteissa
Kuva 2. Yläpohjan antureiden lämpötiloja taloautomaatiokeskuksen näyttöruudulla.

Mittaustiedot kertovat senhetkisestä tilanteesta talon rakenteissa, ja niiden avulla seurataan myös rakenteiden kosteusriskin suuruutta. Alimman kerroksen anturit sijaitsevat maatäytön yläosassa maanvaraisen alapohjan alapuolella. Antureista saatava tieto kertoo muun muassa sen, nouseeko kosteus kapillaarisesti kyseiseen korkeustasoon asti talon alla.

Talon mittauspisteet (pdf) (34 KB)

Laskennallinen vuotuinen ostoenergia ilman energiakerrointa:
 • Tilojen lämmitys 1 736 kWh (lämpöpumppu)
 • Tuloilman lisälämmitys 42 kWh (lämpöpumppu, sähkövastus)
 • Käyttöveden lämmitys 1 049 kWh (aurinkokeräin, lämpöpumppu)
 • Sähkölaitteet ja valaistus 994 kWh
Taloon siis ostetaan sähköä laskennallisesti 3 821 kWh vuodessa.Uusiutuvalla energialla saatava laskennallinen maksimihyöty (kWh/a):
 • Aurinkolämpökeräimet 2 683 kWh
 • Aurinkosähköpaneelit 3 799 kWh
 • Kallio(maa)lämpö 4 658 kWh
 • Polttopuu (takkapuu) 2 000 kWh
Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään yhteensä noin 13 140 kWh vuodessa.Laskennalliset lämpökuormat (kWh/a):
 • Aurinko 3 667 kWh
 • Ihmiset 1 650 kWh
 • Kuluttajalaitteet ja valaistus 3 576 kWh
 • Lämpimän käyttöveden kiertohäviö 465 kWh
Laskennalliset lämpökuormat ovat yhteensä noin 9 358 kWh vuodessa.


Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016