Syksyllä 2011 uuteen kotiin

Kontion perhe pääsi muuttamaan uuteen matalaenergiataloonsa syksyllä 2011. Talo on nyt sisäpuolelta valmis ja ne viimeiset jalkalistatkin ovat paikoillaan. Talo on myös saanut ulkopintaansa valkoisen rappauksen. Ulkopuolella on edessä vielä muun muassa räystäiden ja autokatoksen viimeistelyä ja kuistin tekoa. Myös pihatöitä on tiedossa kesälle 2012.

Talo kontio – Nummela
Kontion perhe pääsi muuttamaan lähes valmiiseen taloonsa jo vuoden 2011 puolella. Kuvaushetkellä oltiin jo tammikuussa 2012.

Energiankulutus seurantaan

Taloon on asennettu laaja energiankulutusta seuraava mittaristo:
  • lämmitysjärjestelmä (poistoilmalämpöpumppu),
  • valaistus,
  • muu taloussähkö sekä
  • lämpöpumpun antopuolelle lattialämmityksen ja lämpimän käyttöveden energiankulutus.
Lämmitysjärjestelmän energiankulutusmittari
Lämmitysveden energiankulutusta seurataan meno- ja paluuputkiin asennettujen antureiden avulla.

Ensimmäisen vuoden mittaustiedot saadaan kesän jälkeen. Uusi talo kuluttaa yleensä ensimmäisenä vuonna enemmän lämmitysenergiaa, koska rakenteiden kuivuminen kuluttaa runsaasti energiaa.

Käyttöveden lämpötila

Käyttöveden lämpötilaksi on valittu viisaasti 55 astetta. Se on riittävä lämpötila estämään Legionella-bakteerin kasvun mutta toisaalta se on energiatehokkuuden näkökulmasta maltillinen käyttölämpötila. Korkeampi käyttöveden lämpötila lisäisi varaajan vaipan kautta tapahtuvaa lämpöhäviötä ja heikentäisi samalla lämpöpumpun lämpökerrointa.

Ilmatiiveys

Talon lopullinen ilmatiiveys ratkesi sisätyövaiheessa. Talon ilmatiiveys varmistetaan kaikkiaan kahdella ilmatiiveysmittauksella, joista ensimmäinen tehtiin rakennusvaiheen aikana vuoden 2010 lopulla. Tuolloin ilmanvuotoluvuksi (n50) saatiin 3,31 1/h.

Mittauksen perusteella suoritettiin korjaavia toimenpiteitä, eli paikattiin mittauksessa havaittuja vuotokohtia ja kylmäsiltoja. Mittaus uusitaan korjaustoimenpiteiden jälkeen, jolloin voidaan varmistua siitä, että ensimmäisessä mittauksessa havaitut vuotokohdat on saatu korjattua. Uusista mittaustuloksista kerromme kun mittaus on tehty.

Ensimmäisestä ilmatiiveysmittauksesta kerroimme marraskuussa 2010:

Rakennuksen ilmanpitävyysmittaus – marraskuu 2010

Tiina Kontio
Tiina Kontio on vienyt puolisonsa kanssa rakennushankkeen onnistuneesti jo lähes loppuun asti.

Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016