Uutiset


6.2.2017 12.00

YM ja SYKE: Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin yhdistettävä pätevä asennus

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen suosituksen mukaan fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet, joiden kylmäpiiri edellyttää kokoamista asennuspaikalla, tulisi myydä kuluttajille yhdessä pätevän asennuksen kanssa. Tyypillisiä fluoratuilla kasvihuonekaasuilla esitäytettyjä laitteita ovat ilmalämpöpumput ja split-tyyppiset ilma-vesilämpöpumput.

Jos laite myydään ilman asennusta, myyjän on ennen laitteen myymistä varmistuttava siitä, että laitteen asentaa pätevöitynyt asennusliike tai henkilö. Tarvittavat tiedot voidaan pyytää asiakkaalta esimerkiksi erillisellä lomakkeella.

Suositus on laadittu yhdessä Kaupan liiton ja Suomen Kylmäliikkeiden liiton kanssa. Sillä halutaan selkiyttää myynnin pelisääntöjä.

Suositus perustuu EU:n F-kaasuasetukseen. Sen mukaan F-kaasuilla esitäytettyjä laitteita, joita valmistaja ei ole merkinnyt ilmatiiviisti suljetuiksi, saa myydä kuluttajalle vain silloin, kun myyjä voi varmistaa, että laitteen kylmäpiirin asentaa tehtävään pätevöitynyt asennusliike. Vaatimus koskee myös verkkokauppaa.

Asiantunteva asennus on myös kuluttajan etu, sillä se takaa, että laite toimii tehokkaasti. Huolimattoman asennuksen myötä fluorattuja kaasuja voi karata ympäristöön ja laitteen toiminta voi vaarantua. Asennus voi vaikuttaa myös laitteen takuun voimassaoloon.

Lista Suomessa rekisteröidyistä pätevyysvaatimukset täyttävistä asennusliikkeistä on nähtävissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilla.

Asiaan liittyvät linkit:

Lisätietoja:

Suomen ympäristökeskus
ylitarkastaja Pirke Suoheimo,
puh. 029 525 1663, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi,
puh. 029 525 0209, etunimi.sukunimi@ym.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 6.2.2017