Uutiset


23.5.2016 10.10

YM ja Motiva: Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. – Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita

Energiatodistusten piiriin tulee 1.7.2016 alkaen uusia rakennuksia. Keväällä hyväksytyn lainmuutoksen myötä energiatodistus tarvitaan jatkossa muun muassa uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille sekä erillisille yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille.

Autotallien kohdalla rakennukseen liittyviä autotalleja ei edelleenkään huomioitaisi laskennassa ja vain erillisille, lämmitetyille, yli 50 neliömetrin autotallirakennuksille tulee uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä tehdä oma energiatodistus.

Jatkossa energiatodistusmenettelyn piiriin tulevat myös puolustushallinnon käytössä olevat rakennukset, silloin kun niihin tai niiden käyttöön ei liity salassa pidettävää tietoa. Samoin jatkossa energiatodistusvelvoitteet koskevat väliaikaista rakennusta, jos sen käyttöaika on yli kaksi vuotta. Myös suojellut rakennukset tulevat energiatodistusmenettelyn piiriin.

Muutokset voimaan 1.7.2016, koskevat uusia energiatodistuksia

Uudistukset koskevat uusia energiatodistuksia, eli olemassa olevat energiatodistukset ovat voimassa niissä merkittyyn voimassaolopäivään saakka. Todistus tarvitaan edelleen rakennuslupaa haettaessa uusille rakennuksille, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä taikka eräissä tapauksissa todistuksen esillepanoa varten.  Todistusvelvoite koskee, kuten ennenkin, vain sellaisia rakennuksia, joita lämmitetään tai jäähdytetään tarpeenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi.

Lainmuutos tulee voimaan 1.7.2016 ja koskee silloin uudisrakennuksia, joille haetaan rakennuslupaa.  Vanhempien rakennusten osalta uusia säännöksiä on noudatettava 1.1.2017 lähtien. Ympäristöministeriö muuttaa uusien rakennusryhmien myötä myös energiatodistusten laadintaa koskevaa asetusta, asetusmuutos tulee voimaan samaan aikaan lain kanssa.

Muutoksen taustalla on Euroopan komission näkemys siitä, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeenpano on Suomessa nykyisin toteutettu osittain riittämättömästi.

Energiatodistusten piirin tulevat uudet rakennukset tuovat muutoksia myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämään energiatodistustietojärjestelmään.

Energiatodistus kehittyy uusien rakentamismääräysten myötä

Energiatodistusta kehitetään jatkossa muun muassa rakentamismääräyksiin tulevien muutosten johdosta. Määräysvalmistelun yhteydessä valmistellaan muutoksia uudisrakennusten energiatehokkuuden määritystapaan ja tarkastellaan energiamuotokertoimien lukuarvoja.

Energiatodistusneuvontaa Motivasta

Motiva neuvoo energiatodistuksiin liittyvissä asioissa sekä verkossa että puhelimitse.

Kuluttajille ja energiatodistusten laatijoille on koottu tietoa energiatodistus-verkkopalveluun:
www.motiva.fi/energiatodistus

Puhelinneuvonta on avoinna tiistaisin klo 9-12 (heinäkuussa suljettu).  Neuvontapalvelua tuotetaan ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (finlex.fi)

353/2016 Ympäristöministeriön asetus rakennuken energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta (pdf) (256.4 KB)

Lisätietoja:

Energiatodistusta koskeva laki ja asetus:

ympäristöministeriö
ympäristöneuvos Maarit Haakana
puh. 0295 250 069, etunimi.sukunimi@ym.fi

ympäristöministeriö
lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari
puh. 0295 250 127, etunimi.sukunimi@ym.fi

Energiatodistusneuvonta:

Motiva Oy
asiantuntija Harri Heinaro
puh. 050 913 3679, etunimi.sukunimi@motiva.fi

Motiva Oy
viestintäpäällikkö Kirsi-Maaria Forssell
puh. 0400 464 787, etunimi.sukunimi@motiva.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 24.5.2016