Uutiset


2.2.2017 14.00

Miten toteuttaa toimiva taloautomaatio pientalossa?

Tulevien, lähes nollaenergiatason rakentamiseen tähtäävien rakentamismääräysten myötä on rakennus- ja talotekniikka-alalla herännyt huoli siitä, saadaanko muuten hyvin rakennetut talot toimimaan energiatehokkuuden ja haluttujen sisäilmaolosuhteiden näkökulmasta oikein, energiatehokkaasti ja terveellisesti. Taloautomaatioala ja Motiva Oy yhdessä ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa vastaavat haasteeseen selvittämällä asiaa Toimiva taloautomaatio pientalossa -yhteishankkeessa.

Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6 000 uutta pientaloa (pientaloja on Suomessa yli 1,1 miljoonaa). Talon eri teknisiä järjestelmiä (ilmanvaihto, lämmitys, valaistus, jne.) ohjataan tyypillisesti erikseen, täysin irrallaan toisistaan. Kattavan ja hyvin suunnitellun taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä, vaikka se talotekniikan lisääntyessä olisi kannattavaa ja helpottaisi talotekniikan käyttöä ja valvontaa.

Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hanke nostaa esiin taloautomaatiojärjestelmän tuomat hyödyt, tiedot eri järjestelmistä ja niiden toimittajista sekä tuottaa pientalorakentajille/rakennuttajille ohjeita taloautomaatiojärjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. Hankkeen tavoitteena on näin parantaa uudispientalojen energiatehokkuutta ja toimivuutta sekä edesauttaa uusiutuvan energian hyödyntämistä pientalojen lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähköntuotannossa.

Pientalorakennuttajien lisäksi hanke pyrkii lisäämään myös alan urakoitsijoiden tietämystä taloautomaatiosta sekä mahdollisuuksien mukaan tuottamaan eri ratkaisuista tietoa myös alan opetukseen.

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana ja sen rahoittajina toimivat ympäristöministeriö, Energiavirasto sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot taloautomaatioalalta. Mukana ovat ABB Oy, Beckhoff Automation Oy, Control Intelligence Oy, Oy Danfoss Ab, EKE Kotiautomaatio, Inwido Finland Oy, KNX Finland ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry sekä Pientaloteollisuus PTT ry ja Talotekniikkateollisuus ry.

Hankkeen kokoajana toimii Motiva Oy ja se on osa Motivan koordinoimaa lähes nollaenergiarakentamista edistävää Energiatehokas koti -kokonaisuutta: Rakenna & Sisusta -messut

Lisätietoja:

Motiva Oy
asiantuntija Sami Seuna
puh. 040 846 0281, sami.seuna@motiva.fi

Motiva Oy
asiantuntija Harri Heinaro
puh. 050 913 3679, harri.heinaro@motiva.fi


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 12.12.2017