TaloPeli – Visual Computing Oy

Visual Computing Oy on Tampereella sijaitseva ohjelmistoyritys, joka on kehittänyt asiakaslähtöisen ajattelun ohjelmistoja vuodesta 1989.

TaloPeli ®

Talopelin tavoitteena on parantaa omakotitalon hankkimista suunnittelevan perheen tietämystä omakotitalon energiatehokkaasta rakentamisesta ja näin pienentää puutteellisin tiedoin tehtyjen rakentamispäätösten määrää.

talopeli hspt 490p

Hyödyt perheelle – apua päätökseen

Perheet eivät osaa arvioida talopaketin osuutta hankkeen kustannuksista ja toisaalta eriasteisia talopaketteja myyvät taloedustajat visioivat liian pieniä kokonaiskustannuksia. Talopelin avulla syntynyt realistinen käsitys hankkeen kokonaiskustannuksista tuo perheelle selviä, joko välittömiä tai välillisiä, säästöjä. Pankille luotettava kustannusarvio hankkeesta merkitsee pienempää vakuusarvoriskiä.

Pientalohankkeen kustannuksista jopa 90 % sidotaan hankkeen alkuvaiheessa, jolloin vaikutusmahdollisuus on suuri. Väärät päätökset alkuvaiheessa ilman luotettavaa kustannusarvioita johtavat siihen, että rahat loppuvat kesken. Uudet päätökset hankkeen loppuvaiheessa lisäävät kustannuksia eikä järkeviinkään investointeihin ole enää varaa.

Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheessa suunnittelua: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä.

Ammattilainen – parempaa asiakaspalvelua

Perheen tarpeiden, toiveiden ja budjetin selvittäminen auttaa rakentamisen ammattilaista perheelle sopivan pientaloratkaisun löytämisessä helposti, nopeasti ja luotettavasti. Tarveselvitys, käytettävissä olevien varojen arviointi (budjetointi) ja kustannusarvio hankkeen alkuvaiheessa ovat lähtölaukaus onnistuneelle hankkeelle.

Tuloksena syntyy muun muassa hankkeen kustannusarvio pankkia varten.

Talopeli pientalorakentamisen neuvonnan apuna

Kaupungeissa ja kunnissa ohjelmalla voidaan perheitä avustaa hankesuunnittelun tekemisessä internetissä. Ohjelma on perheille helppo tapa perehtyä pientalorakentamisen erilaisten ratkaisujen kustannusvaikutuksiin ja oman talon ominaisuuksien optimointiin.

Ohjelma perustuu Tampereen teknillisen yliopiston Rakentamistalouden tutkimukseen ja tavoitteet palvelulle on asettanut hankkeen johtoryhmä: ympäristöministeriö, ARA ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Lisätietoja:

Visual Computing Oy

Petri Jyrkkä, puh. 040 703 3400,
petri.jyrkka@talopeli.fi

Pekka Matilainen, puh. 0400 588 888,
pekka.matilainen@viscom.fi

www.talopeli.fi
viscom logo 150x50Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016